Εγχειρίδια χρήσης Λογισμικών-Utilities

Google Earth

Μικρός οδηγός χρήσης του Google Earth (ελλ., pdf)
Πλήρης οδηγός χρήσης του Google Earth (ελλ., online)
Πλήρης οδηγός χρήσης των χαρτών Google (ελλ., online)


Hot Potatoes

Οδηγός χρήσης έκδοση 6.0.4.18 (ελλ., pdf)
Πλήρης οδηγός χρήσης (ελλ., online)


Ιστορικός χάρτης Centennia

Οδηγός χρήσης (ελλ., pdf)


Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος

Οδηγός χρήσης (ελλ., pdf)


Δυναμική Γεωμετρία (The Geometer's Sketchpad)

Οδηγός χρήσης του Sketchpad (ελλ., pdf)


Tux Paint (Ζωγραφική)

Οδηγός χρήσης του Tux Paint (ελλ., video στο youtube)

Revelation Natural Art (Ζωγραφική)

Οδηγός χρήσης του Natural Art (ελλ., pdf)


Λογισμικό παρουσίασης (Power Point)

Οδηγός χρήσης του Power Point (ελλ., video στο youtube)


Αβάκιο (Μικρόκοσμοι)

Οδηγός χρήσης Αβακίου (ελλ., pdf)
Οδηγός χρήσης Ταξινομούμε (ελλ., pdf)
Οδηγός χρήσης Χελωνόκοσμου (ελλ., pdf)


Scratch (Γλώσσα Προγραμματισμού)

Οδηγός χρήσης Scratch (ελλ., pdf)


PDFCreator (Δημιουργία pdf αρχείων)

Οδηγός χρήσης PDFCreator (ελλ., pdf)


Power Iso (Πρόγραμμα διαχείρισης εικονικών αρχείων)

Οδηγός χρήσης του Power Iso (ελλ., video στο youtube)


Κατεβάζουμε video από το youtube

Οδηγίες χρήσης πρόσθετων (plugin) στον Firefox (ελλ., video στο youtube)


GIMP (Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας-φωτογραφίας)

Οδηγός χρήσης GIMP (ελλ., pdf)


ΛΗΨΗ screenshot (στιγμιότυπο Οθόνης)

Οδηγός χρήσης screenshot (ελλ., pdf)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License