Μανιάτης Κωνσταντίνος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γεωγραφία, ΣΤ΄ τάξη, Δ΄ Ενότητα, Κεφάλαιο 35ο: «Τα κράτη της Ασίας». Λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης-Διαδραστικά βιβλία.
2. Γεωγραφία, ΣΤ΄ τάξη, Δ΄ Ενότητα, Κεφάλαιο 38ο: «Τα κράτη της Αφρικής». Λογισμικά: Λογισμικό Παρουσίασης (Power Point), μηχανή αναζήτησης (google).
3. Ιστορία ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 5η, Κεφάλαιο 3ο: «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι». Λογισμικό Εννοιολογικής χαρτογράφησης (C-map).
4. Μαθηματικά, ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 6η, Κεφάλαιο 67ο: «Συναρμολογώντας κομμάτια». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
5. Ιστορία, ΣΤ΄ τάξη, Ενότητα 5η, Κεφάλαιο 5ο: «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή». Λογισμικό Παρουσίασης (Power Point).
6. Ευέλικτη, ΣΤ΄ τάξη, Θέμα: «Ταξίδι στην Ποίηση». Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης δημιουργικότητας (ΤuxPaint).
7. Ιστορία Ε΄ τάξη, Ενότητα Β΄, κεφάλαιο 5ο «Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας». Λογισμικό: Εννοιολογικής χαρτογράφησης (C-map).
8. Γεωγραφία, Ε΄ τάξη, Β΄ Ενότητα, Κεφάλαιο 7ο: «Η θέση της Ελλάδας». Λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης-Διαδραστικά βιβλία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License