Λιτοβoλής Χρήστος

Λιτοβολής Χρήστος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα:ΧΡΗΣΤΟΣ
Επίθετο:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ
Τόπος γέννησης:Ασβεσταριό-Γιαννιτσών-Πέλλας
Τόπος καταγωγής:Ασβεσταριό-Γιαννιτσών-Πέλλας
Σπουδές:ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
Ενδιαφέροντα: ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ
E-mail:moc.liamg|529sirx#moc.liamg|529sirx

Εργασίες-Δραστηριότητες
Δραστηριότητες
1η Δραστηριότητα
Θέμα: μορφοποίηση κειμένου στο Microsoft Word
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :20-04-2010
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
2η Δραστηριότητα
Θέμα: αναζήτηση video στο YouTube για τους σεισμούς στην Ελλάδα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :22-04-2010
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
3η Δραστηριότητα
Θέμα:αντιγραφή εικόνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :23-04-2010
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
4η Δραστηριότητα
Θέμα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
5η Δραστηριότητα
Θέμα: Γεωμετρικά Σχήματα- ζωγραφική
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18

6η Δραστηριότητα
Θέμα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησαν παρουσιάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν οι μαθητές πληροφορίες. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και παρουσίασαν τις εργασίες τους.

Σενάριο διδασκαλίας "Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους".
Λογισμικό:CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-PowerPoint-Word. Δείτε το σενάριο
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:Ε΄
ΤΜΗΜΑ:1ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 18
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word-PowerPoint.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ.
Συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη-Εκμάθηση λειτουργίας και χρήσης του λογισμικού CmapTools.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CmapTools και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας με πλήρεις οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό CmapTools.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών για το ζήτηματης της 4ης Σταυροφορίας και της Άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού CmapTools για την κατασκευή και επεξεργασία εννοιολογικών χαρτών. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :20-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα της 4ης Σταυροφορίας και
της Άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους. Να εξασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :26-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησαν παρουσιάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα της 4ης Σταυροφορίας και
της Άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν παρουσίαση σύμφωνα με το φύλλο εργασίας .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License