Συγκιρίδου Λία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο, εκτυπωτής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα, τάξη Α΄, 2η θεματική ενότητα: «28η Οκτωβρίου», Λογισμικό ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (TuxPaint)
2. Γλώσσα, τάξη Α΄, 3η θεματική ενότητα: «Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου». Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου
3. Γλώσσα, τάξη Α΄, 4η θεματική ενότητα: «Με βάρκα και σωσίβιο», Λογισμικό: ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (TuxPaint)
4. Γλώσσα, τάξη Α΄, 4η θεματική ενότητα: «Με βάρκα και σωσίβιο», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου
5. Μαθηματικά, τάξη Β΄, κεφάλαιο 47: «Η ώρα», Λογισμικό: Μαθηματικών Α΄-Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
6. Μελέτη περιβάλλοντος, τάξη Β΄, κεφάλαιο 5.1 «Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου», Λογισμικό: εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration)
7. Ιστορία, τάξη Γ΄, 1η ενότητα: «Οι θεοί του Ολύμπου» Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes)
8. Μελέτη περιβάλλοντος, τάξη Α΄, ενότητα 3, κεφάλαιο 2: «Μια επίσκεψη στο Μουσείο», Λογισμικό:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License