Λιάπης Ηλίας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός(ερευνώ και ανακαλύπτω τους μαγνήτες )
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Φυλλομετρητής, διαδίκτυο
ΧΡΟΝΟΣ: 45΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός (ραβδόμορφος μαγνήτης )
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Φυλλομετρητής, διαδίκτυο
ΧΡΟΝΟΣ: 45΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός (κινούμενο πηνίο ?ηλεκτρομαγνήτης)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: http://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
ΧΡΟΝΟΣ: 45΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ερευνώ και ανακαλύπτω ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός ( γεννήτρια )
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: http://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
ΧΡΟΝΟΣ: 40΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιστορία ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Εκμάθηση του λογισμικού centennia
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: centennia
ΧΡΟΝΟΣ: 45΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιστορία ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Επαναληπτικό 5 (Η επανάσταση ολοκληρώνεται)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: centennia, power point
ΧΡΟΝΟΣ:45΄.Κατέβασε αυτό το αρχείο εδώ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιστορία ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Προσδοκίες των Ελλήνων από το νέο κράτος.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: centennia
ΧΡΟΝΟΣ: 20΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Κεφ 25ο -Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: google earth
ΧΡΟΝΟΣ: 20΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Η θέση της Ευρώπης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: wikipedia.
ΧΡΟΝΟΣ: 20΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλώσσα ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ατυχήματα (Με λένε Σόνια)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: cmap tools
ΧΡΟΝΟΣ: 20΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12η
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γλώσσα ΣΤ΄
ΤΙΤΛΟΣ: Ατυχήματα (Με λένε Σόνια)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: word
ΧΡΟΝΟΣ: 15΄

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License