Λεούδης Γιώργος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, αίθουσα υπολογιστών, διαδίκτυο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο 11ο: «Πνευματικά παιχνίδια», εξάσκηση στις παρομοιώσεις. Λογισμικό: ιστοσελίδα διαδικτύου με online ασκήσεις.
2. Γλώσσα Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο 10ο: «Μηχανή του χρόνου» (στατιστική, κυκλικό διάγραμμα). Λογισμικό: υπολογιστικό φύλλο (EXCELL).
3. Μαθηματικά Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο 41o: «Είδη γωνιών-σχεδίαση-μέτρηση». Λογισμικό: ιστοσελίδα διαδικτύου με online ασκήσεις.
4. Γεωγραφία Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο 32o: «Οι πόλεις της Ελλάδας». Λογισμικό οπτικοποίησης google earth και google maps.
5. Φυσική Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο ΦΩΣ: Επανάληψη ενότητας. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration), πρακτικής και εξάσκησης μέσω διαδικτυακής σελίδας (i-pinakas).
6. Ιστορία Ε΄ Τάξη, Κεφάλαιο 30α και 30β: «Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους», «Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης». Λογισμικό οπτικοποίησης (Centennia).
7. Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξη, Κεφάλαιο 1ο: «Το σχήμα και οι κινήσεις της γης». Λογισμικά: Ψηφιακό σχολείο του ΥΠΑΙΘ, πρακτικής και εξάσκησης Hot Potatoes.
8. Ιστορία ΣΤ΄ Τάξη, Κεφάλαιο 1ο: «Αναγέννηση και θρησκευτική μεταρρύθμιση». Λογισμικά: Εκπαιδευτική ιστοσελίδα με παρουσιάσεις, βίντεο και ασκήσεις, μηχανή αναζήτησης google, επεξεργαστής κειμένου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License