Λάλας Γεώργιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 έως 3. Γεωγραφία Ε΄ τάξη, α) Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης, Λογισμικό: Φυλλομετρητής (Μηχανή αναζήτησης), β) Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας, Λογισμικό: Φυλλομετρητής (Μηχανή αναζήτησης), γ) Οι λίμνες της Ελλάδας, Λογισμικό: Google Earth,

4 έως 6. Ιστορία Ε΄ τάξη, α) 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή, Λογισμικό: Φυλλομετρητής, Youtube, β) 33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη, Λογισμικό Centennia, γ) 36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, Λογισμικό: Φυλλομετρητής (Μηχανή αναζήτησης),

7 έως 8. Φυσικά Ε΄ τάξη, α) ΗΧΟΣ: Πώς παράγεται ο ήχος, Λογισμικό Cmap, β) ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Η ατμοσφαιρική πίεση, Λογισμικό: Φυλλομετρητής (Μηχανή αναζήτησης),

9. Γλώσσα Ε΄ τάξη, Παραδοσιακά παιχνίδια, Λογισμικό: Φυλλομετρητής (Μηχανή αναζήτησης), Κειμενογράφος Word. Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (pdf).

10. Μαθηματικά Ε΄ τάξη, 53. Φτιάχνουμε κύκλους, Λογισμικό Tux Paint,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License