Κουτσοσπύρος Χαρίλαος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα:ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Επίθετο:ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ
Τόπος γέννησης:Μεσολόγγι Αιτωλ/νίας
Τόπος καταγωγής:Ευηνοχώρι Μεσολογγίου Αιτωλ/νίας
Σπουδές:Π.Τ.Δ.Ε. ΘΡΑΚΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
E-mail:moc.liamg|stuksirax#moc.liamg|stuksirax


Εργασίες-Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας "Το μάτι".
Λογισμικά:Λογισμικό Word, Λογισμικό παρουσίασης power point, πρόγραμμα ζωγραφικής, Λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος», εκπαιδευτικό υλικό (Ram-kind), χρήση διαδικτύου – μηχανές αναζήτησης.


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:ΣΤ΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 25
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:«Το μάτι μας», από το βιβλίο εργασιών ΦΕ4, σελ. 153-156


1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:27-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας και ανατρέχουν σε μηχανές αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
ΣυζήτησηΟι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας και ανατρέχουν σε μηχανές αναζήτησης.Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας και ανατρέχουν σε μηχανές αναζήτησης.
Ομάδες εργασίας
Αναζήτηση με χρήση διαδικτύου

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για το όργανο και τη λειτουργία της όρασης. Να εξασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.


2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1 διδακτική ώρα
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΑΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Μέσα από τη χρήση του λογισμικού «Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος» επιδιώκουμε τη γνωστική σύγκρουση που θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, όπου παραθέτονται οδηγίες και τους ζητείται να συμπληρώσουν με λίγα λόγια τα κυριότερα σημεία της κάθε ενότητας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών
Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για το όργανο της όρασης μέσα από την περιήγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.


3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ, η ύπαρξη βιντεοπροβολέα όπως και η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint
Την προβολή της διαφάνειας ακολουθεί συζήτηση για να διαπιστώσουμε αν οι μαθητές κατανόησαν τη λειτουργία της όρασης τις παθήσεις των ματιών, τους τρόπους προφύλαξης και προστασίας για καλή όραση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συλλέξουν οι μαθητές πληροφορίες. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Στόχος μας με την προβολή της παρουσίασης να γίνει κατανοητή η λειτουργία της όρασης όσο και η συμμετοχή των οργάνων στη διαδικασία αυτή. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δοθούν και μέσω υπερσυνδέσεων. Τα παιδιά ανατρέχουν σ΄αυτές για περισσότερες πληροφορίες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας.


4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ POWER POINT ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :04-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint
Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν μια άλλη παρουσίαση στο power point και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 3.
Η εμπέδωση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν οι μαθητές πληροφορίες. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και παρουσίασαν τις εργασίες τους.


5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ cd

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :05-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα προέβλεπε παρακολούθηση απ΄το παιδικό περιοδικό Ram-kind. Οι μαθητές παρακολουθούν σχετικό με το θέμα cd. Πέρα από την παρουσίαση των οργάνων της όρασης, των παθήσεων του ματιού το cd περιέχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ομάδες εργασίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ψυχαγωγήθηκαν μέσα από τα παιχνίδια.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από ένα cd του εμπορίου, εύκολο στη χρήση και σωστά διαμορφωμένο παιδαγωγικά.


6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :06-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού ζωγραφικής στους Η/Υ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Δόθηκε φύλλο εργασίας, ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν στο πρόγραμμα ζωγραφικής, να αποθηκέυσουν τη δημιουργία τους και να την επικολήσουν στο σχετικό πλαίσιο του φύλλου εργασίας.
Η εμπέδωση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα έχει στόχο να διερευνήσουν οι μαθητές τη γλωσσική μας παράδοση γύρω την έννοια «μάτια» που δίνει ο λαός μας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και παρουσίασαν τις εργασίες τους.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License