Κουμουσίδου Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, γωνιά Η/Υ στην τάξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά A΄ τάξη, (α΄ τεύχος), 3η διδακτική ενότητα, επαναληπτικό μάθημα, σελ. 60 & 61. Λογισμικό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών (GCompris).
2. Μελέτη περιβάλλοντος Β΄ τάξη, 13η διδακτική ενότητα. «Μεταφορές».
Υποενότητες 13.1 & 13.2: «Μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
3. Μελέτη περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, 3η διδακτική ενότητα: «Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς». Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης από τα διαδραστικά βιβλία, Ιστότοπος web2 με βίντεο «youtube» (βίντεο με τίτλο: α) «Μέσα μεταφοράς» & β) «Μέσα μεταφοράς και κυκλοφοριακή αγωγή»).
4. Μαθηματικά Α΄ τάξη (α΄ τεύχος), 1η διδακτική ενότητα, κεφάλαιο 2ο: «Γεωμετρικά σχήματα». Λογισμικό: Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Α΄-Β΄ τάξη.
5. Γλώσσα Α΄ τάξη (α΄ τεύχος), 4η διδακτική ενότητα (το σύννεφο έφερε βροχή): «Πουπουλένια σύννεφα». Λογισμικό: Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας. (Revelation Natural Art).
6. Γλώσσα Β΄τάξη (α΄ τεύχος), 3η διδακτική ενότητα: Στον κόσμο των κόμικς. Λογισμικά: Βίντεο από ιστότοπο web2 (youtube), Λογισμικό παρουσίασης (power point).
7. Γλώσσα A΄τάξη (α΄ τεύχος), 2η διδακτική ενότητα: «Τιτίνα η κότα». Λογισμικά: Βίντεο από τον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Γλώσσας Α΄-Β΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
8. Μαθηματικά Α΄τάξη (α΄ τεύχος), 1η διδακτική ενότητα, 1ο κεφάλαιο: «Προσανατολισμός στο χώρο». Λογισμικό: Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με on line εφαρμογή πρακτικής και εξάσκησης (Το κρυφτό-έννοιες του χώρου).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License