Κούκλης Κωνσταντίνος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκμάθηση του Google Earth, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: google earth, επεξεργαστής κειμένου

2. Εκμάθηση του Google Maps - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: google maps, επεξεργαστής κειμένου

3. Σύγκριση μεγέθους της γης με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, απόσταση από τον ήλιο - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: google earth, Λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄ Στ΄τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επεξεργαστής κειμένου

4. Χώρες της Ε.Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: google earth, Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools, Επεξεργαστής Κειμένου

5. Από την ένωση του Χάλυβα στην Ε.Ε., ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη Λογισμικά: google earth, Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools, εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Επεξεργαστής Κειμένου

6. Αγία Σοφία, ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ τάξη Λογισμικά: Ιστορικός άτλαντας Centennia, Υoutube

6. Δημοτικές εκλογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools, Επεξεργαστής Κειμένου

7. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: google earth, Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools, φυλλομετρητής ιστοσελίδα υπουργείου εσωτερικών, Επεξεργαστής Κειμένου

8. Η θέση της Ασίας στον παγκόσμιο χάρτη, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: Λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄ Στ΄τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

9. Βουνά και ποτάμια της Ασίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Στ΄ τάξη, Λογισμικό Γεωγραφίας Ε΄ Στ΄τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, google earth, επεξεργαστής κειμένου,

10. Μορφές εξουσίας στο δημοκρατικό πολίτευμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools, Επεξεργαστής Κειμένου,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License