Κουκλίδου Δέσποινα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα:ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Επίθετο:ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ
Τόπος γέννησης:ΜΕΛΙΚΗ-ΗΜΑΘΙΑΣ
Τόπος καταγωγής:ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΗΜΑΘΙΑΣ
Σπουδές:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠ/ΓΩΝ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ


Εργασίες-Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας :ΕΝΤΟΜΑ
Λογισμικό:Kιdspiration-Μηχανές Αναζήτησης-tux paint-Word.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΤΑΞΗ:ΝΗΠΙΑ
ΤΜΗΜΑ:ΚΛΑΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 20
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΝΤΟΜΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Kidspiration-Μηχανές Αναζήτησης-Word-Tux paint

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1 διδακτική ώρα.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Με τις μηχανές αναζήτησης ζητάμε να μας βρουν εικόνες και πληροφορίες εντόμων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ εναλλάξ και ανάλογα με τις ανάγκες τις ομάδας προσαρμόζουμε το βαθμό βοήθειας που τους προσφέρουμε.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη και στη γωνιά του Η/Υ.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Μηχανή Αναζήτησης Google και συνοδεύτηκε από αποθήκευση και εκτύπωση των εργασιών για μελλοντική χρήση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας με έτοιμες γραμμένες τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουν.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τις μηχανές αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό,όπου χρειάζονταν βοήθεια τη ζητούσαν, όπως επίσης ζητούσαν να τους διαβαστεί κάθε κείμενο της οθόνης τους.Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παίρνουν πληροφορίες για τα έντομα από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:1 διδακτική ώρα
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :15-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσεται ο χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των οδηγιών είναι η νηπ/γός.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη, στη γωνιά του υπολογιστή.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό tux paint.
Συνοδεύτηκε από αποθήκευση και εκτύπωση των εργασιών των νηπίων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση χρήσης και λειτουργίας του tux paint.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Παρουσίαση των δημιουργιών τους και έκθεσή τους στον πίνακα εργασιών της τάξης.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό tux paint
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να "παίζουν" με εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης και έτοιμες εικόνες, να ταυτίσουν τον Η/Υ με μια μηχανή που βοηθά τον άνθρωπο στην εργασία του αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι και διασκέδαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες της νηπ/γού και μετά από πειραματισμούς συνθέσεων επέλεξαν την καλύτερη κατά την αποψή τους για αποθήκευση και εκτύπωση.

3η,4η,5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ KIDSPIRATION
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :16-04-2010 και 19-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσεται ο χειριστής Η/Υ και οι οδηγίες εκφωνούνταν από τη νηπιαγωγό.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η,4η,5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη,στη γωνιά του υπολογιστή.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό kidspiration.
Συνοδεύτηκε από αποθήκευση και εκτύπωση των εργασιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού kidspiration στον Η/Υ και η προγενέστερη γνώση χρήσης του.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Παρουσίαση και ανάρτηση των εργασιών
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό kidspiration.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησαν παρουσιάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης,4ης,5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα έντομα,και σύνδεση γραπτού λόγου με εικόνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες της νηπ/γού και συμπλήρωσαν τους εννοιολογικούς χάρτες που τους δόθηκαν.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΝΗΠ/ΓΟΣ
ΤΑΞΗ:ΝΗΠΙΑ
ΤΜΗΜΑ:ΚΛΑΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 20
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ__
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΈΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε ο χειριστής Η/Υ να εναλλάσεται και εκφωνητής εκφωνητής των οδηγιών η νηπ/γός.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη, στην γωνιά του Η/Υ.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WORD.
Συνοδεύτηκε από αποθήκευση και εκτύπωση για μελλοντική χρήση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στον Η/Υ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα αρχεία word.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτέλεσαν τις οδηγίες και τα βήματα των εργασιών τους.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η γλώσσα του κόσμου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία,τα νήπια ένιωσαν ικανοποίηση με τις δεξιότητές τους στον Η/Υ.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μηχανη αναζήτησης Google
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:03-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσεται ο χειριστής Η/Υ και εκφωνητής η νηπ/γός.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη,στη γωνιά Η/Υ.
Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από αποθήκευση και εκτύπωση των εργασιών των νηπίων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στη μηχανή αναζήτησης Google.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Eκτέλεσαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα χρώματα των τροφών και τη διατροφική τους αξία μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και να εκπαιδευτούν οι μαθητές στη χρήση αναζήτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν με προθυμία την εργασία τους,και παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License