Κοτανίτση Χριστίνα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, εκτυπωτής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Β’ τάξη, ενότητα 18η: «Ένα βιβλίο σε ταξιδεύει». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β’ τάξη ενότητα 20η: «Ας γιορτάσουμε». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tuxpaint).
3. Μαθηματικά Β’ τάξη, ενότητα 48η: «Διαβάζω το ρολόι». Λογισμικό: online εφαρμογή πρακτικής εξάσκησης (eduportal και jele.gr).
4. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β’ τάξη ενότητα 7η: «Είδη φυτών». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tuxpaint).
5. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β’ τάξη ενότητα 21η: «Οι τέσσερις εποχές». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes).
6. Μελέτη Περιβάλλοντος, Β’ τάξη ενότητα 7η: «Πώς φτιάχνουν τα φυτά την τροφή τους». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), πρακτικής και εξάσκησης (Hot potatoes).
7. Γλώσσα Α’ τάξη, ενότητα Α1: «Αντίο θάλασσα». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tuxpaint).
8. Μαθηματικά Α’ τάξη, ενότητα 1η: «Γεωμετρικά σχήματα». Λογισμικά: Μαθηματικών Α’-Β’ τάξης Π.Ι., ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tuxpaint).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License