Δάρτζαλης Κων/νος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Δ' τάξης, Ενότητα 1η «Αναμνήσεις του καλοκαιριού» (σελ.13-14), Εντοπισμός του υποκειμένου μέσα σε πρόταση, Λογισμικά: Παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου.
2. Γλώσσα Δ΄ τάξης, Ενότητα 1η «Αστραδενή» (σελ.24-28), Εντοπισμός του αντικειμένου μέσα σε πρόταση, Λογισμικά: Παρουσίασης, Επεξεργαστής κειμένου.
3. Ιστορία Δ' τάξης, Ενότητα 1η κεφ.1ο «Η κάθοδος των Δωριέων» (σελ.6-8), Λογισμικά: ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (wikipedia), επεξεργαστής κειμένου.
4. Ιστορία Δ' τάξης, Ενότητα 1η κεφ.3ο «Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων» (σελ.11-12), Λογισμικά: ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (wikipedia), επεξεργαστής κειμένου.
5. Ιστορία Δ' τάξης Ενότητα 2η κεφ.6ο «Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα» (σελ.21-23), Λογισμικά: ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (wikipedia), επεξεργαστής κειμένου.
6. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης Ενότητα 1η κεφ.3ο «Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε» (σελ.16-17), Λογισμικά: ιστότοπος (Τουριστικός Οδηγός Ελλάδας), επεξεργαστής κειμένου.
7. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης Ενότητα 5η κεφ.2ο «Φροντίζω το σώμα μου» (Υγιεινή διατροφή) σελ.108, Λογισμικά: ιστότοπος με συνταγές υγιεινής διατροφής, επεξεργαστής κειμένου.
8. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Τάξης Ενότητα 7η κεφ. 4ο «Νέοι δρόμοι επικοινωνίας και ενημέρωσης (Διαδίκτυο: 'Ένας απέραντος κόσμος)» σελ.142, Λογισμικά: Ψηφιακό βίντεο, επεξεργαστής κειμένου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License