Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα: Κωνσταντίνος
Επίθετο: Κωνσταντίνου
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Τόπος καταγωγής: Θεσσαλονίκη
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (1986), Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης (1998), Εξομοίωση (2006).
Ενδιαφέροντα: Βιβλία, Μουσική, Σκάκι, Εκδρομές.
E-mail: moc.liamg|6691nokk#moc.liamg|6691nokk


Εργασίες – Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας : «Η τηλεόραση στη ζωή μας» Δείτε το σενάριο (pdf).


ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ: Ε΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 22
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Νο 15)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: PowerPoint, Inspiration 7, Διαδίκτυο, Μηχανές Αναζήτησης, MS Word, Tuxpaint.


1ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΔΙΩΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-4-2010
1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Προβολή PowerPoint με θέμα την τηλεόραση.
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων με το λογισμικό Inspiration 7
ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Προβλέπεται τα παιδιά να γνωρίσουν και να καταγράψουν τους κυριότερους σταθμούς της εξέλιξης της τηλεόρασης στην Ελλάδα και τον κόσμο, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού χαρτογράφησης Inspiration 7 και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Εργαστήριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας, οθόνη προβολής, λογισμικό Inspiration 7, φύλλο εργασίας, τετράδια μαθητών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 3-4 ατόμων κράτησαν σημειώσεις στα τετράδιά τους για τα κυριότερα σημεία της προβολής. Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες και η 1η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε μέσα στο χρόνο που είχε προβλεφθεί. Η 2η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε στους Η/Υ του εργαστηρίου όπου τα παιδιά εργάστηκαν βάσει οδηγιών φύλλου εργασίας και δημιούργησαν σχεδιαγράμματα στο Inspiration 7. Υπήρξαν δυσκολίες σε δυο ομάδες διότι οι σημειώσεις τους δεν ήταν επαρκείς. Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν αφού είχε ληφθεί πρόβλεψη το αρχείο PowerPoint να είναι αποθηκευμένο στους Η/Υ του εργαστηρίου για να μπορούν να το συμβουλευτούν τα παιδιά. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στον προβλεπόμενο χρόνο δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον.

2ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΔΙΩΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-4-2010
3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συγκέντρωση πληροφοριών από το Διαδίκτυο σχετικά με την τηλεθέαση και τα προγράμματα των ελληνικών καναλιών.
4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δημιουργία πινάκων με λογισμικό MS Word με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Διαδίκτυο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες
ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Προβλέπεται τα παιδιά να συγκρίνουν, ανακαλύπτοντας ομοιότητες και διαφορές, τα τηλεοπτικά προγράμματα των καναλιών της ελληνικής τηλεόρασης,να μάθουν να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης ως εργαλεία και το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού MS Word και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Εργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης Google , λογισμικό MS Word, εκτυπωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα, φύλλα εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 3-4 ατόμων αναζήτησαν και βρήκαν τις απαραίτητες πληροφορίες από το διαδίκτυο, τις οποίες εκτύπωσαν ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού φύλλου εργασίας της 3ης δραστηριότητας. Οι εκτυπωμένeς πληροφορίες φωτοτυπήθηκαν και μοιράστηκαν στις ομάδες. H 4η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του δασκάλου σε δυο ομάδες που αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες. Τα ερωτήματα του τελευταίου φύλλου εργασίας κρίθηκε αναγκαίο λόγω της πίεσης του χρόνου να απαντηθούν προφορικά από τα παιδιά. Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και το δίωρο ολοκληρώθηκε δίχως μεγάλα προβλήματα.

3ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΔΙΩΡΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-5-2010
5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Χρήση Διαδικτύου, επίσκεψη ιστοσελίδας της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ¨κατέβασμα¨ εκπαιδευτικής βιντεοταινίας και προβολή της.
6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Κατασκευή αφίσας με το λογισμικό ζωγραφικής Tuxpaint.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες
ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Προβλέπεται τα παιδιά να ανακαλύψουν εναλλακτικές μορφές τηλεόρασης, όπως την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και να καλλιεργήσουν απέναντί της θετική στάση, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού ζωγραφικής Tux Paint και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Εργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο, λογισμικό ζωγραφικής Tuxpaint, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των 3-4 ατόμων επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και ολοκλήρωσαν τις εργασίες της 5ης δραστηριότητας δίχως προβλήματα. Προβλήθηκε η εκπαιδευτική βιντεοταινία και ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός της. Η 6η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε και αυτή δίχως προβλήματα καθώς τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες φύλλου εργασίας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στην κατασκευή αφίσας. Ο χρόνος ήταν επαρκής για τις δραστηριότητες και δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License