Κωνσταντινίδου Μαρία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο υπολογιστών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη, Ενότητα 8η, Κεφάλαιο 8.4: «Πέρα στους πέρα κάμπους», Λογισμικό: Google maps.
2. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξη, Ενότητα 10η, Κεφάλαιο 10.1: «Τι καιρό θα κάνει αύριο;». Λογισμικό: Ιστότοπος πρόβλεψης καιρού (www.freemeteo.gr).
3. Μαθηματικά Β΄ τάξη, Ενότητα 9η, Κεφάλαιο 51ο: «Αναγνώριση κάθετων ευθειών». Λογισμικό: Ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).
4. Μαθηματικά Β΄ τάξη, Ενότητα 9η, Κεφάλαιο 52ο: «Αναγνώριση παράλληλων ευθειών». Λογισμικό: Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).
5. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 9.6: «Τα μάθατε τα νέα;»Δημιουργία μετοχών. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (word).
6. Γλώσσα Β΄ τάξη, Ενότητα 22η: «Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;», Διάκριση μεταξύ «της», «τις» και «στις». Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου (word), πρακτικής και εξάσκησης (hot potatoes).
7. Ιστορία Γ΄ τάξη, Ενότητα 1η: «Οι θεοί του Ολύμπου». Λογισμικά: Βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube).
8. Ιστορία Γ΄ τάξη, Ενότητα 2η: «Η γέννηση του Ηρακλή». Λογισμικά: Βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License