Συργούδης Κωνσταντίνος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Γ' τάξης, Α' τεύχος. Ενότητα 2η: «Στο σπίτι και στη γειτονιά», υποενότητα: «Τα παιδικά μου παιχνίδια», Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου word, power point, Natural Art, Google Earth.
2. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Τάξης, Ενότητα 4η, κεφ.6,7,8,9:, «Τα ζώα: κατοικίδια ζώα, άγρια του βουνού και του δάσους, της θάλασσας, του γλυκού νερού», Λογισμικά: Kidspiration, Τux Paint.
3. Ιστορία Γ' Τάξης, Ενότητα 1η: κεφ. 1ο « Η Τιτανομαχία», «Η δημιουργία του κόσμου», Λογισμικά: power point, επεξεργαστής Κειμένου word, inspiration.
4. Ιστορία Γ' Τάξης, Ενότητα 1η, κεφ.2,3: «Οι θεοί του Ολύμπου, οι θεές του Ολύμπου», «Η δημιουργία του κόσμου», Σελ.11-18, Λογισμικά: Επεξεργαστής Κειμένου word,Hot potatoes,Google Earth.
5. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Τάξης, Ενότητα 4η, κεφ.3,4: «Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών» και «κατηγορίες φυτών», Λογισμικά: Kidspiration, Natural Art.
6. Γλώσσα-Ανθολόγιο Γ'-Δ΄ Τάξης, «Ο ωραίος Δαρείος», της Σοφίας Ζαραμπούκα, Λογισμικό Inspiration.
7. Γλώσσα Γ' τάξης. Β' τεύχος, Ενότητα 8η: «Έλα στην παρέα μας», υποενότητα «αξέχαστα γενέθλια» Σελ.34-38, Παραγωγή γραπτού λόγου, Λογισμικό Γλώσσας Α΄-Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
8. Μαθηματικά Γ' τάξης Ενότητα 5: Κεφ 30, «Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού», Λογισμικό Μαθηματικών Γ΄-Δ΄ «Η Σπίθα και ο Κεραυνός».

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License