Σαρασίτη Κωνσταντίνα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Β' τεύχος α', ενότητα 3ο «Στον κόσμο των κόμικς», Λογισμικά: κοινωνικής δικτύωσης (youtube), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tuxpaint)
2. Μαθηματικά Β' τάξη, κεφάλαιο 6ο «Η αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς», Λογισμικά: Μαθηματικών Α΄- Β' δημοτικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπαιδευτικό παιχνίδι στο διαδίκτυο
3. Μελέτη Β' τάξη, «Ο καιρός και τα σπίτια σε διάφορους τόπους», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου
4. Γλώσσα Β' τάξη, τεύχος α', ενότητα 5η «Πάμε για ψώνια», Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Natural Art)
5. Μαθηματικά Β' τάξη, κεφάλαιο 13ο «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά», Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tuxpaint)
6. Μελέτη Β' τάξη, «Ο καιρός από τόπο σε τόπο», Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου
7. Μαθηματικά Β' τάξη :κεφάλαιο 8ο «Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου», Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (natural art), εκπαιδευτικό παιχνίδι στο διαδίκτυο
8. Μαθηματικά Β' τάξη, κεφάλαιο 11ο «Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ», Λογισμικά: εκπαιδευτικό παιχνίδι στο διαδίκτυο, ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tuxpaint)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License