Κολτσιάκη Μαργαρίτα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο: Η/Υ, φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Mελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 7. Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις! Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

2. Mελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 7. Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις! Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Λογιστικών φύλλων.
Πατήστε εδώ...

3. Mελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 7. Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις! Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής
Πατήστε εδώ...

4. Μελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης.
Πατήστε εδώ...

5. Μελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Kidspiration.
Πατήστε εδώ...

6. Μελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Kidspiration.
Πατήστε εδώ...

7. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 4. Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

8. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 4. Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

9. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 4. Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής, Hot potatoes.
Πατήστε εδώ...

10. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 4. Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

11. Μελέτη Δ' τάξης. Ενότητα 3. Κεφάλαιο 1. Οικοσυστήματα της Ελλάδας (Τροφική αλυσίδα). Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

12. Μαθηματικά Δ' τάξης. Κεφάλαιο 31. Μετρώ την επιφάνεια βρίσκω το εμβαδόν. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής, Λογισμικό Π.Ι. Γεωπίνακας.
Πατήστε εδώ...

13. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 6. Αθλητισμός και Πολιτισμός. Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Hot potatoes.
Πατήστε εδώ...

14. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 2. Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

15. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 2. Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Παρουσίασης, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ...

16. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' τάξης. Κεφάλαιο 2. Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, Φυλλομετρητής.
Πατήστε εδώ..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License