Κυριαζίδου Κατερίνα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 έως 3. Μελέτη Β΄ τάξης, Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογισμικό παρουσίασης Power Point, Λογισμικό ζωγραφικής, youtube,

4 έως 5. Μελέτη Β΄ τάξης: Ο καιρός. Λογισμικό παρουσίασης Power Point, φυλλομετρητής, Λογισμικό ζωγραφικής, youtube

6. Μελέτη Γ΄ τάξης: Κατοικίδια Ζώα. Λογισμικά: φυλλομετρητής, Λογισμικό ζωγραφικής,

7 έως 8. Μελέτη Γ΄ τάξης Διαφημίσεις παντού. Λογισμικά: Μηχανές αναζήτησης, Λογισμικό ζωγραφικής Natural Art, youtube,

9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ τάξη, Ευρωπαϊκή Ένωση: Όργανα και λειτουργίες της, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες,

10. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ τάξη, Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών, Λογισμικά: Φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης, εννοιολογικοί χάρτες,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License