Κασωτάκης Αγαθάγγελος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα: Αγαθάγγελος
Επίθετο: Κασωτάκης
Τόπος γέννησης: Καβάλα
Τόπος καταγωγής: Κρήτη
Σπουδές: Παιδαγωγική Ακαδημία, Πολυτεχείο Κρήτης, Μεταπτυχιακό
E-mail: moc.liamg|sikatosak.ga#moc.liamg|sikatosak.ga


Εργασίες-Δραστηριότητες

1η Δραστηριότητα
Σενάριο διδασκαλίας "Ο Μακεδονικός Αγώνας".
Λογισμικό: Cmap Tools, επεξεργαστής κειμένου (Word), το Hot Potatoes, φυλλομετρητής Mozilla Firefox. Δείτε το σενάριο εδώ (pdf).
2η Δραστηριότητα
"Αναζήτηση φωτογραφικού υλικού στο διαδίκτυο για τον Μακεδονικό Αγώνα και κατασκευή κολάζ".
Λογισμικό: Φυλλομετρητής Mozilla Firefox και η μηχανή αναζήτησης Google. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.
3η Δραστηριότητα
"Χρήση του wordart του Microsoft Word".
Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.
4η Δραστηριότητα
"Χρήση του powerpoint του Microsoft Office".
Λογισμικό: Χρησιμοποιήθηκε το powerpoint του Microsoft Office. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.
5η Δραστηριότητα
"Εξοικείωση με μηχανές αναζήτησης (Google)".
Λογισμικό: Χρησιμοποιήθηκε φυλλομετρητής Mozilla Firefox και η μηχανή αναζήτησης Google. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.
6η Δραστηριότητα
"Εξοικείωση με το Google Earth".
Λογισμικό: Χρησιμοποιήθηκε το Google Earth. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ


1η Δραστηριότητα Σενάριο

Τάξη: Στ΄
Αριθμός παιδιών: 24
Θεματική ενότητα: Μακεδονικός Αγώνας
Λογισμικό: Cmap Tools, επεξεργαστής κειμένου (Word), το Hot Potatoes, φυλλομετρητής Mozilla Firefox.

1η φάση

1 διδακτική ώρα. Τα παιδιά παρακολούν σχετικό video ατό τον δικτυακό τόπο του ΜΜΑ, και συμπληρώνουν το Φύλλο εργασίας 1 (Ιστορικό πλαίσιο)
Ημερομηνία:14-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες.
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
Υλικοτεχνική Υποδομή : H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε φυλλομετρητής Mozilla Firefox και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
Διδακτικές Τεχνικές: Συζήτηση σε ομάδες εργασίας
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.
Στόχος 1ης Φάσης
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών και να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στη βαλκανική χερσόνησο την περίοδο πριν και κατά τον Μ.Α.. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού Mozilla Firefox.

2η Φάση

2 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές περιηγούνται στον δικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Βικιπαίδεια καθώς και σε ένα άλλο προεπιλεγμένο από την αρχή και καλούνται να συμπληρώσουν το Φύλλο εργασίας 2 (Μακεδονικός Αγώνας - γεγονότα)
Ημερομηνία:15-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες.
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
Υλικοτεχνική Υποδομή : H 2η Φάση εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε φυλλομετρητής Mozilla Firefox και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
Διδακτικές Τεχνικές: Συζήτηση σε ομάδες εργασίας
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.
Στόχος 2ης Φάσης να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μ.Α. και να εκτιμήσουν τις συνέπειες του Μ.Α. για τα εμπόλεμα μέρη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα και τέλος να μάθουν τη χρήση του λογισμικού Mozilla Firefox.
Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και απάντησαν στο φύλλο εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

3η Φάση

1 διδακτική ώρα. Οι μισές ομάδες προσπαθήσουν να δημιουργήσουν η κάθε μια από ένα σταυρόλεξο αντλώντας τους ορισμούς από τη συγκεκριμένη γνωστική ενότητα και οι άλλες μισές να συμπληρώσουν έναν προκατασκευασμένο νοητικό χάρτη στο Cmap Tools.
Ημερομηνία:16-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες.
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
Υλικοτεχνική Υποδομή : H 3η Φάση εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Cmap Tools και Hot Potatoes στα οποία είναι ήδη εξοικειωμένα.
Διδακτικές Τεχνικές: Συζήτηση σε ομάδες εργασίας
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
Στόχος 3ης Φάσης Εμπέδωση και αυτοαξιολόγηση καθώς και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα λογισμικά Cmap Tools και Hot Potatoes.
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν όχι τόσο στη χρήση των λογισμικών όσο κυρίως στις ίδιες τις δραστηριότητες αφού έχουν αυξημένη μεταγνωστική δυσκολία. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.


2η Δραστηριότητα

1 διδακτική ώρα. Αναζήτηση φωτογραφικού υλικού στο διαδίκτυο για τον Μακεδονικό Αγώνα και κατασκευή κολάζ

Ημερομηνία:19-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

Υλικοτεχνική υποδομή: H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε ο φυλλομετρητής Mozilla Firefox και η μηχανή αναζήτησης Google. Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
Παρατηρήσεις:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

Διδακτικές Τεχνικές
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google.
Παρατηρήσεις:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Στόχοι 2ης Δραστηριότητας
Γνώσεις
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Mozilla Firefox.
να μπορούν να αναζητήσουν φωτογραφικό υλικό με ένα συγκεκριμένο θέμα στο διαδίκτυο.
να μπορούν να αποθηκεύσουν το φωτογραφικό υλικό που θα βρουν.
να τυπώσουν το φωτογραφικό υλικό που έχουν αποθηκεύσει.
να κατασκευάσουν ένα κολάζ με φωτογραφίες
Δεξιότητες
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου ως πηγή άντλησης πληροφοριών
να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης
Στάσεις
να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών

Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν το φωτογραφικό υλικό σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε κάθε ομάδα.


3η Δραστηριότητα

1 διδακτική ώρα. Χρήση του wordart του Microsoft Word.

Ημερομηνία:20-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως και στις άλλες δρστηριότητες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι.

Υλικοτεχνική υποδομή: H 3η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και αυτή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word. Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
Παρατηρήσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση του επεξεργαστή κειμένου.

Διδακτικές Τεχνικές
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Παρατηρήσεις:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.

Στόχοι 3ης Δραστηριότητας
Γνώσεις
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Microsoft Word.
να μπορούν να κατασκευάσουν μια όμορφη πινακίδα για το κολάζ που έχουν κάνει σε προηγούμενη δραστηριότητα.
να μπορούν να επεξεργαστούν το υλικό που θα κατασκευάσουν.
να τυπώσουν το υλικό που έχουν κατασκευάσει.
Δεξιότητες
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του Microsoft Word.
να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης
Στάσεις
να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών

Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και κατασκεύασαν την πινακίδα σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχαν.


4η Δραστηριότητα

1 διδακτική ώρα. Χρήση του powerpoint του Microsoft Office.

Ημερομηνία:26-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως και στις άλλες δραστηριότητες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι.

Υλικοτεχνική υποδομή: H 4η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και αυτή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το powerpoint του Microsoft Office. Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
Παρατηρήσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση του powerpoint του Microsoft Office.

Διδακτικές Τεχνικές
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Παρατηρήσεις:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.

Στόχοι 4ης Δραστηριότητας
Γνώσεις
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Microsoft powerpoint.
να μπορούν να προβάλλουν στον βιντεοπροβολέα της τάξης τις φωτογραφίες του Μακεδονικού Αγώνα που έχουν συγκεντρώσει σε προηγούμενη δραστηριότητα.
να τυπώσουν το υλικό που έχουν κατασκευάσει.
Δεξιότητες
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του Microsoft powerpoint.
να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης
Στάσεις
να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο προβολής πληροφοριών

Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και έκαναν την παρουσίαση σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχαν.


5η Δραστηριότητα

1 διδακτική ώρα. Εξοικείωση με μηχανές αναζήτησης (Google).

Ημερομηνία:27-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως και στις άλλες δραστηριότητες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι.

Υλικοτεχνική υποδομή: H 5η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και αυτή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε φυλλομετρητής Mozilla Firefox. Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
Παρατηρήσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση του φυλλομετρητή Mozilla Firefox και η σύνδεση στο διαδίκτυο

Διδακτικές Τεχνικές
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Παρατηρήσεις:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.

Στόχοι 5ης Δραστηριότητας
Γνώσεις
να εξοικειωθούν στη χρήση μηχανών αναζήτησης.
να μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τον Μακεδονικό Αγώνα
να τυπώσουν το υλικό που βρίσκουν.
Δεξιότητες
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των μηχανών αναζήτησης.
να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης
Στάσεις
να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο προβολής πληροφοριών

Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και έκαναν τις αναζητήσεις σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχαν.


6η Δραστηριότητα

1 διδακτική ώρα. Εξοικείωση με το Google Earth.

Ημερομηνία:28-04-2010
Οργάνωση Διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες
Παρατηρήσεις: Τα παιδιά εργάστηκαν όπως και στις άλλες δραστηριότητες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι.

Υλικοτεχνική υποδομή: H 6η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και αυτή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το Google Earth. Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
Παρατηρήσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση του Google Earth και η σύνδεση στο διαδίκτυο

Διδακτικές Τεχνικές
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Παρατηρήσεις:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον.

Στόχοι 6ης Δραστηριότητας
Γνώσεις
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Google Earth.
να μπορούν να βρίσκουν σύντομα την περιοχή που αναζητούν.
να προσθέτουν σήμανση με όνομα και περιγραφή για έναν τόπο.
να χρησιμοποιούν το χάρακα και να υπολογίζουν διάφορες αποστάσεις.
Δεξιότητες
να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του Google Earth.
να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργατικής μάθησης
Στάσεις
να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο προβολής πληροφοριών

Παρατηρήσεις: Δεν παρουσιάστηκε δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και έκαναν τις αναζητήσεις σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχαν.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License