Καρύδας Απόστολος

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΘΕΜΑ: εξοικείωση με τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (εύρεση φωτογραφιών)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ, Διαδίκτυο

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Μηχανές Αναζήτησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΘΕΜΑ: εξοικείωση με το Λογισμικό παρουσίασης POWER POINT (ιδιαίτερα επικόλληση φωτογραφιών & γράψιμο μικρών κειμένων)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Λογισμικό παρουσίασης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΘΕΜΑ: εξοικείωση με τον Επεξεργαστή κειμένου WORD (ιδιαίτερα επικόλληση φωτογραφιών γράψιμο κειμένου)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Επεξεργαστής κειμένου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΘΕΜΑ: εξοικείωση με το πρόγραμμα ζωγραφικής Tux Paint

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: πρόγραμμα ζωγραφικής Tux Paint

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (αναζήτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο & αποθήκευση σε φακέλους ανάλογα με το ρυθμό)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εργαστήριο Η/Υ, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

ΘΕΜΑ: Ταξινόμηση εκκλησιών ανάλογα με το ρυθμό τους

ΜΑΘΗΜΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ε΄ τάξη, Ρυθμοί εκκλησιών!

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Μηχανές Αναζήτησης, Λογισμικό παρουσίασης, Επεξεργαστής κειμένου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License