Καλαϊτζίδου Ελισάβετ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο: Ελισάβετ Καλαϊτζίδου
Διεύθυνση: 9, Βύζαντος, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310231563/ 6972039826
Τηλεομοιοτυπία: 2310211372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rg.oohay|atebialak#rg.oohay|atebialak
Τόπος καταγωγής: Νεστόριο Καστοριάς[http://www.nestorio.gr]
ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά (Τμήμα Ψυχολογίας/Φιλοσοφία-Παιδαγωγικό, Α.Π.Θ. και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών), Εξομοίωση, Διδασκαλείο "Δ. Γληνός" Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Νοηματική
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Διαδίκτυο, Συλλογή γραμματοσήμων, Διάβασμα, Μουσική, Ζωγραφική, Εθελοντισμός, Μαγειρική κ.ά.

Εργασίες - Δραστηριότητες

Δραστηριότητα στη Γεωγραφία E’ Δημοτικού «ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Λογισμικό: Google Earth Κλικ εδώ

Σενάριο διδασκαλίας «ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Λογισμικά: Word, Power Point, διαδίκτυο, Hotepotatoes Δείτε το σενάριο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΑΣΚΑΛΑ (ΠΕ 70)
ΤΑΞΗ:ΤΑΞΗ: Ε΄-ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ :16
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:"ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:41, "ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:GOOGLE EARTH, POWER POINT, WORD, HOT POTATOES, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στην τάξη και κάθε ομάδα είχε έναν υπολογιστή.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth και συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το μενού του λογισμικού Google Earth, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, εισαγωγή πλέγματος και ορισμός μιας τοποθεσίας στο χάρτη.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : :Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία, οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την εργασία τους. Μάλιστα 4 από τους 12 μαθητές της τάξης γνώριζαν το λογισμικό.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :20-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εντοπίσουν την Ασία στη γη κάνοντας αναζήτηση με το Google Earth και να βρουν τη θέση της σε σχέση με τον Ισημερινό και τον πρώτο μεσημβρινό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και απάντησαν σ’ αυτό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε φύλλο δραστηριότητας.με ερωτήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως βοήθεια και τον χάρτη του σχολείου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση, Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Συμπλήρωσαν τις θάλασσες και τα κράτη που περιβάλλουν την Ασία, χωρίς καμία δυσκολία.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εντοπίσουν τις θάλασσες και τις ηπείρους που βρίσκονται γύρω από την Ασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και απάντησαν σ’ αυτό.

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-Ο4-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Φυσικά εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 4η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google EarthΣυνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο για τη λειτουργία του λογισμικού Google Earth.
Κάποια στιγμή «κολλούσε» ο ένας υπολογιστής, με αποτέλεσμα να καθυστερεί λίγο η συγκεκριμένη ομάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό Google Earth.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 4ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ορίσουν μία τοποθεσία στα σύνορα της Ασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριοτήτων. Όρισαν όχι μόνο μία τοποθεσία στα σύνορα της Ασίας, αλλά αρκετές.

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:30-04-2010
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ ,εκφωνητής ,και γραμματέας των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 5η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Tα παιδιά είχαν διδαχθεί το λογισμικό Power Point από προηγούμενα μαθήματα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα δραστηριοτήτων
Εφαρμογή δραστηριότητας με το λογισμικό Power Point.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 5ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να φτιάξουν την ταυτότητα της Ασίας στο Power Point και μέσα από αυτό να αποκτήσουν γνώση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Η κάθε ομάδα έφτιαξε μία διαφάνεια στο Power Point για την ταυτότητα της Ασίας. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην υπόλοιπη τάξη. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο της Γεωγραφίας ως πηγή πληροφοριών.

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ POWER POINT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04-05-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΤα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων ανομοιογενείς. Εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ, εκφωνητής και γραμματέας των εργασιών, καθότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 6η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΔόθηκε μία διαφάνεια με τον πολιτικό χάρτη της Ασίας και η κάθε ομάδα έπρεπε να εισάγει τις θάλασσες και ορισμένα κράτη της Ασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριότητας με το λογισμικό Power Point.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΤα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Χρειάστηκε μια μικρή βοήθεια στην υπενθύμιση εισαγωγής πλαισίου στη διαφάνεια για να γράψουν τις θάλασσες και τα κράτη. Ορισμένα κατάφεραν να δώσουν και εφέ κίνησης στα στοιχεία που εισήγαγαν.

ΣΤΟΧΟΣ 6ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να εισάγουν τις θάλασσες και τα κράτη της Ασίας στην διαφάνεια που τους δόθηκε με τον πολιτικό χάρτη της Ασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Μετά το τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα παρουσίασε τη δική της εργασία με μεγάλη χαρά.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License