Καγιάννης Χρήστος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google,ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, Λογισμικό παρουσίασης PowerPoint,

2. Το κράτος, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: Ιστορικός άτλαντας Centennia,

3. Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα,ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ τάξη, Λογισμικά: Λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Cmap Tools,

4. Περσικοί πόλεμοι, ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ τάξη, Λογισμικά: Λογισμικό Google Earth,

5. Τρωικός πόλεμος, ΙΣΤΟΡΙΑ,Γ΄ τάξη, Λογισμικά: Λογισμικό Hot potatoes,

6. Παλαιολιθική εποχή: Όταν ο άνθρωπος έγινε κυνηγός, ΙΣΤΟΡΙΑ, Γ΄ τάξη, Λογισμικά: Διαδίκτυο, youtube,

7. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία, ΙΣΤΟΡΙΑ, Ε΄ τάξη, Λογισμικά: Ιστορικός άτλαντας Centennia,επεξεργαστής κειμένου Word,
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (pdf).

8. Χρωματογράμματα, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,Α΄ τάξη, Λογισμικά: Λογισμικό Tux Paint,

9. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤ΄ τάξη, Λογισμικά: Διαδίκτυο,

10. Δανειστική βιβλιοθήκη, ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ, Γ΄ τάξη, Λογισμικά: Λογιστικά φύλλα Excel, επεξεργαστής κειμένου Word,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License