Ιωάννου Ιωάννης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, γωνιά Η/Υ, φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 13ο «Κριτήρια Διαιρετότητας», Λογισμικά: ιστοσελίδα διαδικτύου με ασκήσεις, επεξεργαστής κειμένου
2. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 15ο «Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών», Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου, Λογισμικό Μαθηματικών Ε΄-ΣΤ΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
3. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 8ο «Πράξεις με μεικτές αριθμητικές πράξεις», Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (excel), επεξεργαστής κειμένου
4. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 11ο «Στρογγυλοποίηση Φυσικών και Δεκαδικών αριθμών», Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (excel), επεξεργαστής κειμένου
5. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 48ο «Βρίσκω το Μέσο Όρο», Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (excel), επεξεργαστής κειμένου
6. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 45ο «Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα», Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (excel), επεξεργαστής κειμένου
7. Μαθηματικά, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 38ο «Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά», Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (excel), επεξεργαστής κειμένου
8. Ιστορία, Τάξη ΣΤ΄, Κεφάλαιο 18ο «Η Επανάσταση αρχίζει από τη Μολδοβλαχία», Λογισμικά: ιστοσελίδα διαδικτύου, επεξεργαστής κειμένου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License