Ηλιάδου Βασιλική

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο υπολογιστών, εκτυπωτής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά Α΄ τάξη, ενότητα 8η: «Μέτρηση μεγεθών». Λογισμικό Μαθηματικών Α-Β τάξης του παιδαγωγικού ινστιτούτου.
2. Μαθηματικά Α΄ τάξη, ενότητα 9η: «Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
3. Μελέτη Α΄ τάξη, ενότητα «Τα ζώα του τόπου μου», κεφάλαιο 3ο: «Οι οικογένειες των ζώων». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration).
4. Μαθηματικά Α΄ τάξη, ενότητα 8η: «Εισαγωγή στη συμμετρία». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
5. Μελέτη Α΄ τάξη, ενότητα «Τα φυτά του τόπου μου», κεφάλαιο 2ο: «Ποια είναι τα μέρη των φυτών». Λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης, Διαδραστικά βιβλία, Φωτόδεντρο του Ψηφιακού Σχολείου.
6. Μαθηματικά Α΄ τάξη, ενότητα 9η: «Βάρος-Λειτουργία ζυγαριάς». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
7. Μελέτη Β ΄τάξη, ενότητα 9η «Το νερό», κεφάλαιο 2ο: «Ο κύκλος του νερού». Λογισμικό Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris).
8. Γλώσσα Β΄ τάξη, ενότητα 2η: «Με το σεις και με το σας». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License