Γρούνας Γεώργιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότ. 36 ο Αγώνας για τη Μακεδονία

2. ΙΣΤΟΡΙΑ Ενοτ. 37. Βαλκανικοί Πόλεμοι

3. ΙΣΤΟΡΙΑ Ενοτ. 41 Ο Μικρασιατικός Πόλεμος

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφ. 33 Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης & Ε.Ε.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Κειμενογράφος, Φυλλομετρητής, μηχανή αναζήτησης, cmap tools, HotPotatoes, Centennia, Google Earth

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License