Γραμμένου Μέλισσα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών,βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξη, ενότητα 4η, Κεφάλαιο 9ο: «Ζώα του γλυκού νερού». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube), μηχανή αναζήτησης (εικόνες google), εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
2. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' τάξη, ενότητα 3η «Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς», κεφάλαιο 1ο: «Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), μηχανή αναζήτησης (εικόνες google).
3. Ιστορία, Γ΄ τάξη, ενότητα 9η «Ο μινωικός πολιτισμός», κεφάλαιο 2ο: «Το ανάκτορο της Κνωσού». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube), επεξεργαστής κειμένου (Word).
4. Γλώσσα Γ΄τάξη, Δημήτρης Λουκάτος, Νεοελληνικά Λαογραφικά κείμενα «Το πιο γλυκό ψωμί». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Word), μηχανή αναζήτησης (google).
5. Γλώσσα, Γ΄ τάξη, ενότητα: «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Word), εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
6. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' τάξη , ενότητα 7η, Κεφάλαιο 4ο: «Ο Πολιτισμός μας». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (Youtube), οπτικοποίησης (google maps), εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
7. Ιστορία, Δ΄ τάξη , ενότητα 2η «Στα αρχαία χρόνια», κεφάλαιο 8ο: «Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής». Λογισμικά: παρουσίασης (Prezi), πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes).
8. Ιστορία, Δ΄ τάξη, ενότητα 2η «Στα αρχαία χρόνια», κεφάλαιο 14ο: «Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία». Λογισμικά: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration και CmapsTools), πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License