Γραμματικού Χριστίνα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Περιβάλλοντος, Τάξη Β΄, Ενότητα 9.2: «Ο κύκλος του νερού». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης Google, παρουσίασης( Prezi).
2. Μελέτη Περιβάλλοντος, Τάξη Β΄, Ενότητα 6.6: «Ζώα σε χειμερία νάρκη». Λογισμικό παρουσίασης (Powerpoint).
3. Μελέτη Περιβάλλοντος, Τάξη Β΄, Ενότητα 7η: «Τα μέρη του φυτού». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google.
4. Μαθηματικά, Τάξη Β΄, Ενότητα 14η: «Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google, λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (www.jele), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
5. Γλώσσα, Τάξη Β΄, Ανθολόγιο «Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
6. Γλώσσα, Τάξη Β΄, Ενότητα 22η: «Πώς γίνεται πώς παίζεται;» Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), πρακτικής και εξάσκησης (hot potatoes).
7. Μελέτη Περιβάλλοντος, Τάξη Γ΄, Ενότητα 1.1 «Ζούμε μαζί». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google, διαδραστικά σχολικά βιβλία.
8. Ιστορία, Τάξη Γ΄, Ενότητα 1.1 «Η δημιουργία του κόσμου». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης Google, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License