Γουτούδη Πασχαλίνα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εργαστήριο Η/Υ, Γωνιά Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ενότητα: Τα επαγγέλματα, μάθημα: ταξινόμηση των επαγγελμάτων με κριτήριο τον παραγωγικό τομέα που ανήκουν.) Λογισμικά:

2. ΙΣΤΟΡΙΑ (Επαναληπτικό στον Πελοποννησιακό πόλεμο) Λογισμικό εξάσκησης (hot potatoes). Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (html).

3 έως 6. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Γνωρίζω τα μνημεία του κόσμου)

a. (Προβολή των μνημείων του κόσμου) Λογισμικά:

b. (Παρουσίαση: Τα 7 θαύματα της αρχαιότητας) Λογισμικά:

c. (Καταγραφή διαδρομής : ?σσηρος ? Αρχαία Ολυμπία) Λογισμικά:

d. (Αποστολή μηνύματος στο μουσείο της Ολυμπίας) Λογισμικά:

7 έως 9. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΕΛΙΑ)

a. (Δημιουργία ετικέτας μπουκαλιού λαδιού) Λογισμικά:

b. (Συμπλήρωση κενών σε κείμενο με θέμα την ιστορία της ελιάς) Λογισμικά:

c. (Παρουσίαση της εργασίας) Λογισμικά:

10. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μάθημα 39 (Αξιοποίηση γραφικής απεικόνισης δεδομένων με ραβδόγραμμα - Διαχείριση των αριθμητικών δεδομένων) Λογισμικά:

MICROSOFT OFFICE OUTLOOK

MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT EXCEL

MICROSOFT WORD

HOT POTATOES

INTERNET EXPLORER

GOOGLE EARTH

KIDS INSPIRATION

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στις Διαθεματικές εργασίες θα υλοποιηθούν 4 διαφορετικές δραστηριότητες, όπως και στην Ευέλικτη ζώνη 3 ξεχωριστές δραστηριότητες. Αλλά επειδή οι δραστηριότητες εντάσσονται στην εκάστοτε θεματική ενότητα τις προτείνω ομαδικά με βάση το θεματικό τους πλαίσιο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License