Χατζίκος Γεώργιος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο, φορητός Η/Υ, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη περιβάλλοντος τάξη Β΄, ενότητα 6η σελίδα 51 «τα ζώα», λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (word), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια wikipedia
2. Μελέτη περιβάλλοντος τάξη Β΄, ενότητα 6η σελίδα 58 «είδη ζώων», λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (word)
3. Μελέτη Περιβάλλοντος τάξη Β΄, ενότητα 7η σελίδα 71 «τα φυτά», λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (word), Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια wikipedia
4. Γλώσσα τάξη Β΄, ενότητα 35η σελίδα 67 «αλληλογραφώ», λογισμικό: αλληλογραφίας microsoft outlook
5. Μαθηματικά τάξη Β΄, ενότητα 29η σελίδα 6 «προπαίδεια του 9», λογισμικό λογιστικό φύλλο excell
6. Μελέτη Περιβάλλοντος τάξη Β΄, ενότητα 8η σελίδα 85 «διάφοροι τόποι της πατρίδας μας», λογισμικό google maps, παρουσίασης (power point)
7. Γλώσσα τάξη Β΄, ενότητα 18η σελίδα 89 «Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει», λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (word), μηχανή αναζήτησης
8. Γλώσσα τάξη Β΄, ενότητα 18η , σελίδα 89 «Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει», λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (word), μηχανή αναζήτησης

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License