Γιατί wiki;

Σε τι διαφέρει από το φόρουμ;

Το φόρουμ προσφέρει το χώρο για "δημιουργική" και βαθύτερη συζήτηση και χρησιμοποιείται συχνά, π.χ. από φοιτητές, για ανταλλαγή απόψεων. Όμως η πολυπλοκότητα των συζητήσεων και των ακολουθιών (threads) τους έκανε το φόρουμ δύσχρηστο εργαλείο για την εκτενή ανάπτυξη σημαντικών θεμάτων. Έτσι, οι ειδικοί οδηγήθηκαν σε αναζήτηση εναλλακτικής τεχνολογίας και φτάσαμε στο wiki.

Σχολείο και wiki.

Πέρα από το κλίμα συνεργασίας που δημιουργείται, οι μαθητές ωφελούνται πολλαπλά. Γίνονται πιο παραγωγικοί, αφού οι πηγές ιδεών και πληροφοριών αυξάνονται. Πιο δημιουργικοί γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν εναλλακτικά και κριτικά. Μαθαίνουν ότι περνάμε από στάδια πριν φτάσουμε στο τελικό ‘προϊόν’. Μαθαίνουν να αξιολογούν και να αξιολογούνται.
Πώς θα υποστηρίξω τη χρήση του wiki στην τάξη μου; Για να πετύχει το πείραμα θα πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

  • τον στόχο της χρήσης του εργαλείου (κείμενο: Τι; Γιατί; Σε ποιον απευθυνόμαστε;),
  • τα κριτήρια της αξιολόγησης του τελικού προϊόντος, πώς θα χρησιμοποιηθεί; (π.χ. στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας, δημοσίευση στη σχολική εφημερίδα κλπ) και
  • τις δυνατότητες του εργαλείου. Το wiki επιτρέπει σε κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά να "δει" τη συνεισφορά των υπόλοιπων μελών στη σύνθεση προτάσεων για την προστασία της θάλασσας ή την εξέλιξη των επαγγελμάτων στη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Πιθανά εμπόδια όταν χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση:

Τα wiki συγκρούονται με τις παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με την συγγραφή και την πνευματική ιδιοκτησία.
Οι μαθητές κάποιες φορές είναι απρόθυμοι να συνεισφέρουν στα wiki επειδή δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για τα γραπτά τους, ανησυχούν ότι δεν θα αναγνωρισθεί η συνεισφορά τους, ή δεν τους αρέσει να διορθώνονται ή διαγράφονται οι ιδέες, οι λέξεις και η συμμετοχή τους χωρίς τη συγκατάθεση τους.
Κάποιοι δάσκαλοι ή μαθητές έχουν αμφιβολίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δημοσιοποίησης των κειμένων.
Κάποιοι μαθητές μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι από την υποχρέωση να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα wiki ή/και να βρουν ακόμα και τα σχετικά απλά βήματα τροποποίησης ή ανάρτησης υλικού αποθαρρυντικά.
Επειδή τα wiki δεν είναι λογισμικά παρουσίασης, η χρήση γραφικών και οι επιλογές σχεδιασμού είναι περιορισμένες.
Αν και είναι εύκολη η επαναφορά περιεχομένου το οποίο αναπόφευκτα έχει διαγραφεί ή σκοπίμως αλλοιωθεί, η διαδικασία της σύνταξης παρόλα αυτά είναι μία πρόκληση.


ΠΗΓΕΣ: "Ένα wiki για το wiki", ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License