Γαραντζιώτη Αγγελική

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα ΣΤ΄ Ενότητα 4η Διατροφή: «Στη διαφήμιση….όλα είναι δυνατά», Λογισμικά: youtube, επεξεργαστής κειμένου (word)
2. Ιστορία ΣΤ΄ Ενότητα Α΄ Κεφάλαιο 2ο: «Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό», Λογισμικά: πρακτικής και εξάσκησης (hotpatatoes), ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (wikipedia)
3. Ιστορία ΣΤ΄ Ενότητα Β΄: «Οι Έλληνες κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)» Υποενότητα «Κλέφτες και Αρματολοί» Λογισμικό: μηχανή αναζήτησης
4. Γεωγραφία ΣΤ΄ Ενότητα Β΄ Κεφάλαιο 13ο: «Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες» Λογισμικά: Παρουσίασης (Power Point), google earth
5. Γεωγραφία ΣΤ΄ Ενότητα Α΄ Κεφάλαιο 6ο: «Το ηλιακό μας σύστημα» Λογισμικά: youtube
6. Μαθηματικά ΣΤ΄ Ενότητα 1η Κεφάλαιο 8ο: «Πράξεις με μικτές αριθμητικές παραστάσεις» Λογισμικό Μαθηματικών Ε΄ και ΣΤ΄Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Φυσική ΣΤ΄ Αναπνευστικό Σύστημα «Αναπνοή και υγεία», Λογισμικά: Εγκυκλοπαίδεια Ανθρώπινου Σώματος, Επεξεργαστής κειμένου (word)
8. Μαθηματικά ΣΤ΄ Ενότητα 1η Κεφάλαιο 19ο : «Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα» Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου, youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License