Γαλανός Δημήτριος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Φορητός Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 έως 5. Φυσική ΣΤ΄, «Ο λαμπτήρας χαμηλής ενέργειας»,
Λογισμικά: φυλλομετρητής Mozila, Greenshot, Microsoft Word, Microsoft excel, Microsoft publisher, μηχανή αναζήτησης, cmap.

6. Ιστορία Ε΄, «Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία»
Λογισμικά: Centenia, Greenshot, Timeliner

7. Ιστορία Ε΄, «Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών», Λογισμικά: φυλλομετρητής Mozila, cmap, Hotpotaetos.

8. Γεωγραφία Ε΄, «Το κλίμα της Ελλάδας» Λογισμικά: Power Point, Google Earth,

9. Φυσική ΣΤ΄, «Το κυκλοφοριακό σύστημα» Λογισμικά: παρουσίασης Power Point, φυλλομετρητής Mozila, Λογισμικό ζωγραφικής Natural Art.

10. Μαθηματικά Δ΄, «Εργαζόμαστε με επίπεδα σχήματα», Λογισμικό: Μαθηματικά Γ-Δ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License