Τα απαραίτητα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Τι είναι ένα σενάριο διδασκαλίας; Ποια η δομή του; Πώς οργανώνεται; (ΠΗΓΗ: Π.Ι. "Επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών Ειδικότητα ΠΕ60-70") Κατεβάστε το εδώ (αρχείο pdf).

Β. ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ

  • Ο απόλυτος οδηγός κατασκευής σεναρίου. Περιλαμβάνει τη "δομή" σεναρίου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης όλων των ενοτήτων/υποενοτήτων ενός σεναρίου. (ΠΗΓΗ: Μπαλκίζας Νικόλαος, ανάκτηση 2010). Κατεβάστε το εδώ (αρχείο pdf, με υπερδεσμούς που οδηγεί σε αρχεία της σελίδας του Μπαλκίζα Νικόλαου).

Γ. ΤΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ (στο μυαλό μου) ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • "Δομή" σεναρίου (Περιλαμβάνει έτοιμους τους τίτλους των ενοτήτων/υποενοτήτων ενός σεναρίου για εμπλουτισμό με τον επεξεργαστή κειμένου. Χρησιμοποιήθηκαν σημειώσεις από το ΠΑΚΕ (2007-08) και αποσπάσματα από σενάρια νηπ/γών του επιμορφωτή Στεφανίδη). Κατεβάστε το εδώ (αρχείο docx).
  • Διατύπωση στόχων (ρήματα και φράσεις που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συγγραφή σεναρίων). Κατεβάστε το εδώ (αρχείο doc).
  • Ποιο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί σε ένα σενάριο; Επιλογή λογισμικού ανά μάθημα. (ΠΗΓΗ: Μπαλκίζας Νικόλαος, ανάκτηση 2010). Κατεβάστε το εδώ και (πιο κωδικοποιημένο) εδώ (αρχεία pdf).
  • Γιατί το "Χ" λογισμικό σε ένα σενάριο; Αιτιολόγηση χρήσης επιλεγμένου λογισμικού. (ΠΗΓΗ: Μπαλκίζας Νικόλαος, ανάκτηση 2010). Κατεβάστε το εδώ (αρχείο pdf).
  • Ας πάρω μαζί μου και τις συμπυκνωμένες Θεωρίες μάθησης ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί! Κατεβάστε το εδώ (αρχείο pdf).
  • Σχάρα Αξιολόγησης Σεναρίου.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License