Θέματα σεναρίων-ερωτήσεων στις εξετάσεις

Εξετάσεις ανοιχτού θέματος-Σενάριο

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις ανοιχτού θέματος, δόθηκαν στους επιμορφούμενους οι άξονες περιγραφής ενός σεναρίου (αυτό που λέμε "Κορμός Σεναρίου") και ένα από τα παρακάτω θέματα. Κατόπιν τους ζητήθηκε να γράψουν (πληκτρολογήσουν) ένα σενάριο καθώς κι ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας που να περιέχει 2 με 3 δραστηριότητες.
Για να δείτε το σχετικό υλικό των εξετάσεων (άξονες περιγραφής) κάνε κλικ εδώ.


Θέματα για ΠΕ 70 (Μάιος-Ιούνιος 2015)

Σχεδόν σε όλα τα θέματα προτάθηκε η χρήση των λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, οπτικοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, διαδίκτυο-μηχανές αναζήτησης και έκφρασης -δημιουργικότητας.

Μεγάλες Τάξεις

 • Ο κύκλος, Μαθηματικά Ε΄, Ενότητα 9η, κεφ. 53
 • Η Θήβα και η Βοιωτική Συμμαχία, Δ’ Δημοτικού - Ιστορία, Κλασικά χρόνια
 • Το νερό, Β' Δημοτικού - Μελέτη Περιβάλλοντος, (Ενότητα 9)
 • Η ελιά, Δ’ Δημοτικού - Γλώσσα
 • "Το Αλβανικό Έπος", Ιστορία Στ Δημοτικού
 • Στατικός Ηλεκτρισμός, Φυσική Ε΄
 • Κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης, Γεωγραφία ΣΤ΄
 • Ηλεκτρισμός
 • Δρόμο παίρνω… δρόμο αφήνω! Γλώσσα Ε΄, Ενότητα 10η, Ατυχήματα
 • Δ΄ Σταυροφορία, Ιστορία Ε΄
 • Κοινά πολλαπλάσια, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
 • Ισοδύναμα κλάσματα
 • Ο άνθρωπος στο διάστημα, Γλώσσα Ε΄,Ενότητα 17
 • Μια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία, Ιστορία, Δ΄
 • Το διάστημα, Φυσικά Ε΄τάξης
 • Παραδοσιακά παιχνίδια, Ε’ Δημοτικού - Γλώσσα

Μικρές Τάξεις

 • Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα, Γ΄ Δημοτικού - Μελέτη Περιβάλλοντος, (Ενότητα 6, Κεφ. 2)
 • Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης, Γ' Δημοτικού - Γλώσσα, (Ενότητα 4, Ο κόσμος γύρω μας)
 • Ποτάμια και Λίμνες, Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄
 • Εξοικείωση με συμβολικές και εικονικές αναπαραστάσεις χώρων και εξειδικευμένους γεωγραφικούς όρους, Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄
 • Χάραξη γραμμών, Α' Δημοτικού - Μαθηματικά, (Κεφ.26)
 • Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄, Ενότητα 2, κεφάλαιο 4ο.
 • Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα, Μαθηματικά Β΄, Κεφ 19ο.
 • Συμμετρία, Μαθηματικά Γ΄, Προτεινόμενα λογισμικά: γενικής χρήσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, ζωγραφικής, πρακτικής και εξάσκησης.
 • Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα, Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά, (Κεφ. 3ο)
 • Μέτρηση του χρόνου, Μαθηματικά Γ΄, ενότητα 8η Κεφ. 49.
 • Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας, Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 5ο, Προτεινόμενα λογισμικά: Γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, διαδίκτυο.
 • Οι θεοί του Ολύμπου, Γ' Δημοτικού - Ιστορία, (Ενότητα 1, Η Δημιουργία του Κόσμου. Κεφ. 2)
 • Ο εγωιστής γίγαντας, Γλώσσα Γ΄
 • Τα ζώα, Μελέτη Β΄
 • Ο ήλιος, Μελέτη Α΄
 • Γνωρίζω την αξία των κερμάτων, Μαθηματικά Β΄, κεφ. 11
 • Ανακύκλωση
 • Κυκλαδικός πολιτισμός, Γ΄τάξη
 • Μαθαίνω καλύτερα τα Ευρώ, Β΄ τάξη
 • Γεωμετρικά στερεά, Μαθηματικά Β΄, κεφάλαιο 13
 • Αλληλογραφία, Γλώσσας Β΄, ενότητα 15. Προτεινόμενα λογισμικά: εννοιολογικός χάρτης, λογισμικό γενικής χρήσης και οπτικοποίησης.
 • Ο ήλιος, Μελέτη Α΄
 • Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε, Γλώσσα, Γ΄, Προτεινόμενα λογισμικά: Γενικής χρήσης, Οπτικοποίηση, Εννοιολογική χαρτογράφηση, Διαδίκτυο.
 • Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει, Β' Δημοτικού - Γλώσσα, (Ενότητα 18)

Θέματα για ΠΕ 70 (Ιούνιος -Ιούλιος 2014)

Μεγάλες Τάξεις

 • Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
 • Βοιωτική Συμμαχία
 • Ζώα υπό εξαφάνιση
 • Η ελιά
 • Φως Χρώματα (ΣΤ Δημοτικού)
 • Γλώσσα Ε΄ "παραδοσιακά παιχνίδια"
 • Ιστορία ΣΤ΄" Δεύτερη Πολιορκία του Μεσολογγίου-Διονύσιος Σολωμός"
 • Νομίσματα δεκαδικοί αριθμοί Δ΄δημοτικού
 • Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το Αλβανικό Έπος- Ιστορία ΣΤ'

Μικρές Τάξεις

 • Τα νομίσματα ως το 10
 • Απεικόνιση ενός τόπου (ή χάρτη)
 • Ευθεία
 • Κατασκευή βιβλίου
 • Χάραξη γραμμών
 • Το νερό
 • Οι 12 Θεοί
 • Γλώσσα Γ΄Δημοτικού Το ποίημα του Κ .Καβάφη "Σπίτι με κήπον"
 • Γεωμετρικά σχήματα Α΄Δημοτικού
 • Μετρώ το χρόνο που πέρασε: Τα γενέθλια, Μαθηματικά Β΄Δημοτικού
 • Τα καιρικά φαινόμενα

Θέματα για ΠΕ 70 (Μάιος-Ιούνιος 2013)

Μεγάλες Τάξεις

 • Κατάταξη εμβίων.
 • Ραβδόγραμμα-εικονόγραμμα.
 • Το Φως.
 • "Ορθογραφικός έλεγχος κειμένου" (Ιστορία & Γλώσσα).
 • "Θεμελιώδεις μορφές ενέργειας, Μελέτη Περιβάλλοντος και Φυσικά για τις μεγάλες τάξεις".

Μικρές Τάξεις

 • "Δεξιότητες γραφής στις μκρές τάξεις" ή "καλλιέργεια δημιουργικής γραφής" (λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης, γενικής χρήσης, οπτικοποίησης και διαδίκτυο).
 • Το ταξίδι του ήχου Μελέτη Περ/ντος (Α΄Δημοτικού) (λογισμικά: παρουσίασης, διαδίκτυο, εννοιολογικής χαρτογράφησης & επεξεργαστής κειμένου).
 • Μελέτη Περιβάλλοντος: Επικοινωνία, Μελέτη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (λογισμικά: γενικής χρήσης, διαδίκτυο, λογισμικό οπτικοποίησης και εννοιολογικής χαρτογράφησης).
 • Η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον (διαθεματικό, Γλώσσα- Ιστορία).

Παλαιότερα Θέματα [για μεγάλες τάξεις]

 • Ανθρωπογενές Περιβάλλον.
 • Ακρόπολη (Διαθεματικό).
 • Αριθμητικά μοτίβα.
 • Φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.
 • Το ηλεκτρικό κύκλωμα.
 • Σύγκριση κλασματικών μονάδων.
 • Έννοια της γωνίας (Στ΄ τάξη).
 • Ηλεκτρομαγνήτες (Ε΄ & Στ΄).
 • Μετρήσεις Γωνιών.
 • Tα επαγγέλματα στην βιομηχανία.
 • Τρίγωνα (κατασκευή, είδη, μέτρηση.
 • Οι λίμνες της Ελλάδας.
 • Τα βουνά της Ελλάδας.
 • Η Άλωση της Πόλης (Ε' τάξη).
 • "Διαγράμματα & Πίνακες".
 • "Συγκοινωνίες" για μεγάλες τάξεις.
 • Αξονική συμμετρία. Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄τάξεις.
 • "Κυκλοφορικό σύστημα" για μεγάλες τάξεις.
 • Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του.
 • Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διαθεματικό).
 • Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός.
 • Η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους.
 • Αγωγοί και μονωτές, (χρήση λογισμικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύων και εννοιολογικής χαρτογράφηση).
 • Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης.
 • Επεξεργασία δεδομένων.
 • Κλάσματα-έννοια -Συγκρίσεις.
 • Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών.
 • Ηλεκτρισμός.
 • Ποσοστά.
 • Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό).
 • Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι.
 • Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό.
 • Λογοτεχνία και Ιστορία.
 • Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου.
 • Γεωμετρικά σχήματα.
 • Λόγοι -αναλογίες.
 • Ενέργεια.
 • Τοπική ιστορία.
 • Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Κλάσματα.
 • Η διδασκαλία του μέσου όρου.
 • Η διδασκαλία της ποίησης.
 • Το θέατρο στο σχολείο - διαθεματική προσέγγιση.
 • Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ.
 • Παραλληλία.
 • H εφημερίδα του σχολείου μας.
 • Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
 • Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα - Ιστορία - Γεωγραφία).
 • Παράλληλες ευθείες.
 • Φωτοσύνθεση.
 • Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ' Ε΄ΣΤ'.
 • Παγκοσμιοποίηση (Διαθεματικό).
 • Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός.
 • Επεξεργασία δεδομένων.
 • Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης.

Παλαιότερα Θέματα [για μικρές τάξεις]

 • Τα φυτά του τόπου μας.
 • Το σχολείο μου Α΄και Β΄τάξη από την Μελέτη. λογισμικά γενικής χρήσης , οπτικοποίησης, διαδικτύου και εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Μοτίβα Γ΄Δημοτικού.
 • Καιρικά φαινόμενα.
 • Μέσα μεταφοράς (Διαθεματικό.)
 • Συγκρίσεις μεγεθών.
 • Ο τόπος μου.
 • Ο συγκριτικός βαθμός στα τρία γένη των επιθέτων (Λογισμικά: Διαδίκτυο, Οπτικοποίησης, Εννοιολογικής χαρτογράφησης, Α΄τάξη)
 • Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, (επαναληπτικό, Γ΄ τάξη).
 • Διαβάζω το ρολόι, Μετρώ τον χρόνο.
 • Μαθαίνω να αλληλογραφώ.
 • Τροφή και ενέργεια (Μελέτη, Γ΄ τάξη).
 • Το σώμα μου - Υγεία και υγιεινή (Α' δημοτικού).
 • Ο κύκλος του νερού για Γ΄ δημοτικού.
 • Ο κύκλος του νερού για Α΄ Δημ και νηπιαγωγείο.
 • Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) - Γλώσσα Γ τάξης
 • Μεγάλες εκστρατείες - Γλώσσα & ιστορία Γ τάξης
 • Σπονδυλωτά ζώα
 • Οι άθλοι του Ηρακλή.
 • "Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας".
 • Ανθρωπογενές περιβάλλον. Μελέτη Γ΄ τάξης.
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Διαθεματικό).
 • Το πράσινο στην πόλη μας.
 • Οι τέσσερις εποχές (διαθεματικό).
 • H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στην Γ΄τάξη.
 • Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
 • Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
 • Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από Α και Β δημοτικού.
 • "Τα παιδικά παιχνίδια" και αφορούσε στη Γλώσσα Γ' τάξη.
 • Μονάδες μέτρησης.
 • Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη).
 • Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη).
 • Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών" Γλώσσα Γ΄ Τάξης.
 • Κατοικία Γ Δημοτικού.
 • Η ζωή στο σχολείο-Ευθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α' Β' Δημοτικού.

Θέματα για ΠΕ 60

 • Ο σπόρος λογισμικά γενικής χρήσης και εννοιολογικό χάρτη
 • Τα παιχνίδια", με χρήση διαδικτύου, λογισμικό γενικής χρήσης και εννοιολογικής χαρτογράφης
 • "Μετρήσεις-κλίμακα"!!!
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα συγκρίσεις μεγεθών χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα μετρήσεις - μήκος χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • "Η Αλληλογραφία" (με χρήση γενικών λογισμικών).
 • "Διατροφή" (με χρήση γενικών λογισμικών).
 • "Ο ήλιος"
 • "Ανακύκλωση".
 • Ο εαυτός μου.
 • "Η εφημερίδα της τάξης μας'' με χρήση λογισμικού γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και εννοιολογικού χάρτη.
 • Τα παιδιά του Κόσμου
 • Πίνακες αναφοράς
 • Φυσικές Καταστροφές
 • Αναπτύξτε ένα σενάριο εργασίας με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα συγκρίσεις μεγεθών χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα μετρήσεις - μήκος χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Η Αλληλογραφία" και ζητούσε χρήση γενικών λογισμικών.
 • "Διατροφή" και ζητούσε κι εννοιολογική χαρτογράφηση

Εξετάσεις αυτοματοποιημένου θέματος-ερωτήσεις

(Μάιος-Ιούνιος 2013)

 • Η προστιθέμενη αξία ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος

Α. είναι ανεξάρτητη από το είδος και την κατηγορία του περιβάλλοντος
Β. προκύπτει αφενός από το λειτουργικό κάθε υπολογιστικού περιβάλλοντος και αφετέρου από το πλαίσιο χρήσης της διδακτικής μεθοδολογίας.
Γ. τίποτε από τα παραπάνω

Τι από τα παραπάνω ισχύει
Το Α
Το Β
Το Γ.

 • Το web 2.0 γενικά, δεν επιτρέπει την ελεύθερη, απρόσκοπτη, προσωπική έκφραση και διάδοση ιδεών καθώς προϋποθέτει υψηλό βαθμό εγγραματισμού

Σ
Λ

 • Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΟΕR) αποτελούν μια σημαντική προοπτική για το μέλλον της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών πόρων και διευρύνουν έτσι τις δυνατότητες των μαθητών και διδασκόντων να εκμεταλευτούν ένα σημαντικό περιβάλλον και γνωστικό δυναμικό.

Σ
Λ

 • Επιλέξτε τη μοναδική σωστή απάντηση

Α. κατά τη σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας.
Β. Κατά τη σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου δεν είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας.

 • Ποιες κατηγορίες είναι κατάλληλες για διαθεματικές δραστηριότητες.

Α. λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής
Β. γενικής χρήσης
Γ. κλειστού τύπου
Δ. όλα τα παραπάνω

 • Ανοικτά περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα Ιστορίας για:

Α. χρήση τεκμηρίων και ιστορικών πηγών
Β. εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων, ανίχνευση κινήτρων
Γ. κατανόηση έννοια χώρου, χρόνου και αλλαγής
Δ. συσχέτιση ιστορικών γεγονότων – κατασκευή χρονολογικών πινάκων
Ε. όλα τα παραπάνω

 • έστω οι ακόλουθες παιδαγωγικές προσεγγίσεις

α. υπολογιστής – δάσκαλος
β. υπολογιστής – μαθητής
γ. υπολογιστής – εργαλείο
έλεγξε τι από τα παρακάτω είναι τα σωστά

logo (b,c) ,πρόγραμμα εξάσκησης και πρακτικής (α), σύστημα καθοδήγησης (α), Υπερμέσο _διαδίκτυο (c) , προσομοίωση (c ),λογιστικό γενικής χρήσης (b,c)
(υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί οι οποόιο δεν καταγράφηκαν).

Άλλες ερωτήσεις.

 • Στις μεταγνωστικές δραστηριότητες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου είναι δυνατόν να γίνει χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράσουν τους τρόπους με τους οποίους έχει δομηθεί η μάθησή τους (π.χ. επεξεργασία κειμένου, λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης κλπ). Σωστό ή λάθος
 • Τα εκπαιδευτικά λογισμικά συμπεριφοριστικού τύπου είναι ακατάλληλα για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Σωστό ή λάθος
 • Τα ηλεκτρονικά λεξικά επιτρέπουν: α) πλοήγηση του χρήστη, β) ευνοούν δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης, γ) όλα τα προηγούμενα.
 • α) Κατά τη σχεδίαση ενός εκπ/κού σεναρίου είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής προετοιμασίας.

β) Δεν είναι απαραίτητο.

 • Η επέκταση των δυνατοτήτων των σημερινών Η/Υ σε όλο και πιο μικρές φορητές συσκευές (netbooks, ipad κλπ) εκτιμάται πως δεν πρόκειται να επηρεάσει με άμεσο τρόπο την εκπ/ση. Σωστό ή λάθος.
 • Αυξάνεται ή μειώνεται το μέσο κόστος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης;
 • Folksonome: δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενα. Σωστό ή λάθος.
 • ερωτήσεις για τους διαδραστικούς πίνακες.

(Δεκέμβρης 2011)

Από τις (μέχρι τότε) γνωστές ερωτήσεις έπεσαν ελάχιστες. Κάποιες από τις νέες ερωτήσεις αφορούσαν:

 • Τους διαδραστικούς πίνακες.
 • Portfolio και web 2 και συμπεριφοριστική μάθηση.
 • Table Top και πού χρησιμοποιείται (διαθεματικά)
 • Web2 και εικονικοί κόσμοι.
 • Ηλεκτρονικά λεξικά.
 • Διαφορά CMS από LMS
 • Στην κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση η αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή κατέχει σημαντική θέση;
 • Bookmarking = Κοινωνική Σελιδοσήμανση.
 • Διαφορές web1.0 και web2.0
 • Ένας δάσκαλος υποστηρίζει τη δυσχρηστία (κάνουν σκιά, είναι ακριβοί, προϋποθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις) των διαδραστκών και ότι δεν εξασφαλίζουν το "ανοικτό μάθημα" αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά…-ΣΩΣΤΟ
 • Podcast αναφέρει ότι είναι αρχείο video που φυσικά είναι λάθος.
 • To web 2.0 αυξάνει ή μειώνει το ιντερνετικο χάος;
 • Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων (επιλογή 2 από 4).
 • Το ολιστικό ή πραγματολογικό μοντέλο ενδεικνύεται για τη νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία; (το ολιστικό)
 • Ο δάσκαλος που δεν τον ενδιαφέρουν οι γνώσεις των μαθητών (σε …..περιβάλλον) εκφράζει: γνωστικές θεωρίες μάθησης; εποικοδομισμό; κοινωνικό εποικοδομισμό; εγκαθιδρυμένη μάθηση;
 • Τα κλειστού τύπου λογισμικά σε σχέση με του ανοιχτού απαιτούν: λιγότερο, περισσότερο, ίδιο χρόνο εκμάθησης;
 • Υπάρχει copyright στο διαδίκτυο; (ναι)
 • Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από τη χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές ο χρήστης δε γνωρίζει. (Σωστό)
 • Η ερώτηση ανέφερε τα μειονεκτήματα των διαδραστικών πινάκων (κόστος….) και ζητούσε να απαντήσουμε αν ήταν ορθή ή λανθασμένη η άποψη του εκπαιδευτικού.
 • Ανέφερε τα μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση και πρότεινε 3 απαντήσεις. Η σωστή: Τεχνοκρατικό-πληροφορική προσέγγιση, Ολιστικό-μέσο, Πραγματολογικό-μέσο και αντικείμενο
 • Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή ένωση δεν εκτίμησε σωστά την χρησμότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. (Λάθος)
 • Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες είναι πολυμεσικές ή υπερμεσικές εφαρμογές; (υπερμεσικές)
 • Κάποιες ερωτήσεις ήταν για το πιο λογισμικό θα χρησιμοποιήσουμε σε μια εποικοδομητική διδασκαλία, κλειστά, ανοιχτά λογισμικά και αντίστοιχες θεωρίες μάθησης κλπ.
 • Ο δημιουργός του wiki είναι ο μόνος που μπορεί να προσθέσει, διαγράψει ή να αλλάξει κάτι. (Λάθος)

ΠΗΓΗ:e-synergates

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License