Ευαγγελοπούλου Ειρήνη

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα:Ειρήνη
Επίθετο:Ευαγγελοπούλου
Τόπος γέννησης:Λαζαράδες Κοζάνης
Τόπος καταγωγής:Λαζαράδες Κοζάνης
Σπουδές:Παιδαγωγική Ακαδημία, Διδασκαλείο, Μεταπτυχιακό
Ενδιαφέροντα:Μουσική,Παραδοσιακούς χορούς
E-mail:

Εργασίες-Δραστηριότητες
Σενάριο διδασκαλίας "Βαλκανικοί Πόλεμοι:Αίτια-Γεγονότα-Αποτελέσματα".
Λογισμικό:CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-PowerPoint-Word. Δείτε το σενάριο
Σενάριο διδασκαλίας "Μουσεία:Γνωριμία-Στάσεις και Συμπεριφορές".
Λογισμικό:CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word. Δείτε το σενάριο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΤΣΑΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑΞΗ:ΣΤ΄
ΤΜΗΜΑ:2ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: 21
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: CmapTools-Μηχανές Αναζήτησης-Word-PowerPoint.

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες.
Συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη-Εκμάθηση λειτουργίας και χρήσης του λογισμικού CmapTools.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργασία σε ομάδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκαν οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής με συμφωνία ότι θα εναλλάσσονταν.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
H 1η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CmapTools και συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι μαθητές έχουν φύλλο εργασίας με πλήρεις οδηγίες χρήσης του λογισμικού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό CmapTools.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό σε ένα μάθημα με διαφορετικές απαιτήσεις από μία παραδοσιακή διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΣ 1ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού CmapTools για την κατασκευή και επεξεργασία εννοιολογικών χαρτών. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν εννοιολογικούς χάρτες. Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός τους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :16-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 2η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε μηχανή αναζήτησης Google.
Συνοδεύτηκε από φύλλο δραστηριοτήτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με τη μηχανή αναζήτησης Google.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΣ 2ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να συγκεντρώσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να εξασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2 διδακτικές ώρες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :21-04-2010
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:Εργασία σε ομάδες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ::Τα παιδιά εργάστηκαν όπως ήταν χωρισμένα σε ομάδες των τριών ατόμων, ανομοιογενείς. Καθορίστηκε να εναλλάσσονται οι ρόλοι, χειριστής Η/Υ και εκφωνητής των εργασιών.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
H 3η δραστηριότητα εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.
Συνοδεύτηκε από φύλλο εργασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη του λογισμικού στους Η/Υ και η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Συζήτηση
Ομάδες εργασίας
Ασκήσεις στα φύλλα εργασιών.
Εφαρμογή δραστηριοτήτων με το λογισμικό PowerPoint.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Τα παιδιά εργάστηκαν αρμονικά κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιούργησαν παρουσιάσεις.

ΣΤΟΧΟΣ 3ης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Να παρουσιάσουν οι μαθητές πληροφορίες για το ζήτημα των Βαλκανικών πολέμων. Να μάθουν τη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Εξάσκηση στο Word.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:Δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία. Τα παιδιά εφάρμοσαν τις οδηγίες του φύλλου δραστηριότητας και δημιούργησαν παρουσίαση σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που είχε η κάθε ομάδα.

1ο φύλλο εργασίας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License