Ευαγγελίδης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελίδης Γιώργος
Ιδιότητα: Δάσκαλος
Σχολείο εργασίας:3ο Δ.Σ Καλαμαριάς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Βιντεοπροβολέας, φορητός Η/Υ εργαστήριο Η/Υ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Τάξη Ε', Φυσικά. Πεπτικό Σύστημα.Ισορροπημένη διατροφή: Διατροφικές συνήθειες των λαών της Ευρώπης.
Λογισμικό: Φυλλομετρητής wikipedia.

2. Tάξη Ε' Φυσικά. Πεπτικό Σύστημα.Ισορροπημένη διατροφή: Διατροφικές συνήθειες των μαθητών στα διαλείμματα. Λογισμικό: excel

3. Tάξη Ε' Φυσικά. Πεπτικό Σύστημα. Ισορροπημένη διατροφή: Εύρεση εικόνων τροφίμων και τοποθέτησή τους κατά κατηγορίες στοιχείων. Λογισμικό: .παρουσίασης.

4. Tάξη Ε' Φυσικά, Πεπτικό Σύστημα. Τα δόντια μας: Δομή δοντιού Λογισμικό: παρουσίασης.

5. Tάξη Ε' Φυσικά, Πεπτικό Σύστημα. Τα δόντια μας: Κόμικ με το πονεμένο δοντάκι. Λογισμικό: Comic Strip Creator.

6. Tάξη Ε' Φυσικά, Πεπτικό Σύστημα. Τα δόντια μας: Κανόνες σωστής υγιεινής δοντιών. Αφίσα Λογισμικό: Ζωγραφικής Natural Art.

7. Tάξη Ε' Φυσικά, Πεπτικό Σύστημα. Τα δόντια μας: Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις βλαβερές ή μη για τα δόντια τροφές. Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου.

8. Tάξη Ε' Φυσικά, Πεπτικό Σύστημα. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται: Όργανα πεπτικού συστήματος. Λογισμικό: Εγκυκλοπαίδεια Ανθρώπινου Σώματος.

9. Tάξη Ε'. Ιστορία. Κεφ.9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική. Λογισμικό: Ιστορικός χάρτης Centennia.

10. Tάξη Ε'. Ιστορία. Κεφ.12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής

11. Tάξη Ε'. Γεωγραφία. Κεφ.10. Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας. Λογισμικό: Google Earth.

12. Tάξη Ε'. Γεωγραφία. Κεφ. 13. Τα βουνά της Ελλάδας. Λογισμικό: Ημιδομημένος Εννοιολογικός Χάρτης.

13. Tάξη Ε'. Θρησκευτικά. Κεφ. 2.7. Νεομάρτυρες. Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής.

14. Tάξη Ε'. Mαθηματικά. Κεφ. 21. Στατιστική Μέσος Όρος. Λογισμικό: Λογιστικά Φύλλα Excel.

15. Tάξη Ε'. Γλώσσα. Κεφ. 2. Παν Μετρόν Άριστον. Τα τρία «τρένα» της πρωτεύουσας. Ηλεκτρικός , τραμ , μετρό. Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής, Google Maps.

16. Τάξη Ε'. Γλώσσα. Κεφ. 7. Μουσική. Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται. Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License