ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικό Μέρος

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΠΑΚΕ. (Αναφέρονται στο "αυτοματοποιημένο" μέρος στο οποίο εξετάστηκαν οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου στα ΠΑΚΕ). Για να τις "κατεβάσετε" κάντε κλικ εδώ.
  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΚΣΕ (Σαλονικίδης Γιάννης, 2013). Κατεβάστε τις. (ΝΕΟ)

Ειδικό Μέρος

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΠΑΚΕ. (Αναφέρονται στο "αυτοματοποιημένο" μέρος στο οποίο εξετάστηκαν οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου στα ΠΑΚΕ). Για να τις "κατεβάσετε" κάντε κλικ εδώ.
  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΚΣΕ (Σαλονικίδης Γιάννης, 2013). Κατεβάστε τις. (ΝΕΟ)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License