Βαμβακίδου Ελένη

Α΄ ΤΑΞΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολέας, γωνιά υπολογιστή, διαδίκτυο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά, Ενότητα 1η, κεφάλαιο 1ο, Προσανατολισμός στο χώρο, Λογισμικό παρουσίασης
2. Μαθηματικά, Ενότητα 1η, κεφάλαιο 2ο, Γεωμετρικά σχήματα, Λογισμικά: Μαθηματικών Α΄-Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint)
3. Μαθηματικά, Ενότητα 1η, κεφάλαιο 5ο, Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών 1-5, Λογισμικά: παρουσίασης (Power Point), Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris), online διαδραστικό παιχνίδι
4. Γλώσσα, Επανάληψη στην ενότητα «Πού είναι ο Αρης;» Λογισμικά: εξάσκησης και πρακτικής (hot potatoes), παρουσίασης
5. Γλώσσα, Ενότητα 2η, κεφάλαιο «Αντίο θάλασσα» λογισμικά: ψηφιακό βίντεο (youtube), Γλώσσας Α΄-Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint)
6. Ευέλικτη Ζώνη, Θέμα:Το φθινόπωρο, Λογισμικά: Ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint), παρουσίασης (power point), επεξεργασίας κειμένου (word)
7. Μαθηματικά, Ενότητα 2η, κεφάλαιο 13ο,Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (II) Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης, Εκπαιδευτικών παιγνιδιών/δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών (GCompris)
8. Γλώσσα, Ενότητα 3η, «Θέατρο Σκιών», Λογισμικά: ψηφιακό βίντεο, (youtube) επεξεργασίας κειμένου (word)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License