Μαυροφρύδου Ελένη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Βιντεοπροβολέας, υπολογιστής, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 1η «Τα σχήματα», Λογισμικό ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint)
2. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 1η «Αρίθμηση από το 1 ως το 5», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration)
3. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 2η «Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10», Λογισμικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών/ δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 ως 10 ετών (Gcompris)
4. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα «Η παρέα», κεφάλαιο «Τάσος το σαλιγκάρι», Λογισμικό Γλώσσας Α΄- Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα «Η Παρέα», κεφάλαιο «Ο κύριος με το καπέλο», Λογισμικό ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint)
6. Γλώσσα, τάξη Α΄, Επανάληψη ενότητας «Η παρέα», Υποενότητα «Το παπί» Λογισμικό: επεξεργαστής κειμένου (Word)
7. Γλώσσα – Μελέτη, τάξη Α΄, «28η Οκτωβρίου», Λογισμικά: παρουσίασης (PowerPoint), ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (ζωγραφική των Windows)
8. Μελέτη, τάξη Α΄, «Τα ζώα του τόπου μου», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License