Μαντίκου Ελευθερία

Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γωνιά Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα: «Πού είναι ο Άρης;» Λογισμικό παρουσίασης (Power point)
2. Γλώσσα: «Πού είναι ο Άρης;» Λογισμικό παρουσίασης (Power point)
3. Μαθηματικά: Κεφάλαιο 2ο «Γεωμετρικά σχήματα» Λογισμικό Μαθηματικών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α΄-Β΄ Τάξης
4. Μαθηματικά: Κεφάλαιο 4ο «Oι αριθμοί από το 1 έως το 5» Λογισμικό Μαθηματικών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α΄-Β΄ Τάξης
5. Γλώσσα: «Τάσος το σαλιγκάρι» Λογισμικό παρουσίασης (Power point)
6. Γλώσσα: «Ρινόκερος και κόκορας» Λογισμικό παρουσίασης (Power point)
7. Μαθηματικά: Κεφάλαιο 12ο «Σύγκριση αριθμών» Λογισμικό Μαθηματικών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α΄-Β΄ Τάξης
8. Μελέτη: «Οι εποχές και τα φυτά» Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (tux paint)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License