Ερωτήσεις ειδικού μέρους

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΠΑΚΕ. (Αναφέρονται στο "αυτοματοποιημένο" μέρος στο οποίο εξετάστηκαν οι επιμορφωτές Β΄επιπέδου στα ΠΑΚΕ)

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στα ΚΣΕ (Σαλονικίδης, 2013).


Πηγή: Μισαηλίδης Βασίλης, Τσουλής Μιλτιάδης, Σαλονικίδης Γιάννης, ΠΕ70, Επιμορφωτές Β΄ Επιπέδου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License