Διόμου Αθηνά

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής, φορητός υπολογιστής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 9η: «Έκθεση βιβλίου». Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint).
2. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 10η: «Η χελώνα καρέτα καρέτα». Λογισμικό: βίντεο από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (Youtube).
3. Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ τάξη «Γνωρίζω τον κόσμο με τις αισθήσεις». Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), εξάσκησης & πρακτικής (Hot potatoes).
4. Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ τάξη, «Ποια είναι τα μέρη των φυτών». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration).
5. Μαθηματικά, Α΄ τάξη, ενότητα 9η: «Οι αριθμοί μέχρι το 100-Χρήμα». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration).
6. Ευέλικτη ζώνη: «Στοματική Υγιεινή». Λογισμικά: εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration), βίντεο από ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (Youtube).
7. Γλώσσα Β΄τάξη, Ενότητα 3η: «Στον κόσμο των κόμικς». Λογισμικό ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Cartoon Story Maker).
8. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄τάξη, Ενότητα 2η, Υποενότητα 2.4: «Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License