Ξένου Δήμητρα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Γωνιά Η/Υ, βιντεοπροβολέας, εργαστήριο πληροφορικής, διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα 1η "Πού είναι ο Άρης" Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Ζωγραφική Windows)
2. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα 2η «Αντίο θάλασσα», Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
3. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα 2η «Ο κύριος με το καπέλο», Λογισμικό: youtube
4. Γλώσσα, τάξη Α΄, Ενότητα 2η «Ένα χελιδόνι», Λογισμικό: Γλώσσας Α΄-Β΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 1η «Γεωμετρικά σχήματα», Λογισμικό: ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux Paint)
6. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 1η «Οι αριθμοί από το 1 ως το 5», Λογισμικό Μαθηματικών Α΄-Β΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(Μαθηματικά Α΄& Β΄)
7. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 1η «Οι αριθμοί από το 1 ως το 5», Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (cmap)
8. Μαθηματικά, τάξη Α΄, Ενότητα 2η «Οι αριθμοί από το 6 ως το 10», Λογισμικό Μαθηματικών Α΄-Β΄ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License