Σμαραγδά Δήμητρα

Σύντομο Βιογραφικό

Οργανική Θέση: 12/Θ Δημ. Σχ. Δρυμού
Σπουδές: Π.Τ.Δ.Ε. - Α.Π.Θ.(1991)
e-mail: dimsmara[at]gmail[.]com

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, γωνιά υπολογιστή και διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά Α΄ τάξη, Ενότητα 1η Κεφάλαιο «Γεωμετρικά σχήματα», Λογισμικό Μαθηματικών Α΄-Β΄ τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
2. Μελέτη Α΄ τάξη, Η Ομάδα, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 1ο «Η τάξη μου-Τάξεις σ’ άλλα μέρη του κόσμου», Λογισμικό Παρουσίασης
3. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 1η«Πού είναι ο Αρης;» Επανάληψη, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes)
4. Μελέτη Α΄ τάξη, Ο χρόνος, Ενότητα 1η, Κεφάλαιο 4ο «Πώς αλλιώς μετράω το χρόνο;» Λογισμικά: παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου, πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes)
5. Μαθηματικά Α΄ τάξη, Ενότητα 1η, Κεφάλαιο «Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών ως το 5», Λογισμικό παρουσίασης
6. Ευέλικτη Ζώνη: Αγωγή Υγείας,«Δόντια καθαρά-χαμόγελα αστραφτερά», Λογισμικά: ψηφιακό βίντεο τραγούδι (Youtube), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Τux paint)
7. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 2η, Κεφάλαιο«Πεπόνι πεπόνι (Ππ)», Λογισμικά: ψηφιακό βίντεο-τραγούδι (Youtube) ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Τux Paint)
8. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 4, Κεφάλαιο «Μου χαρίζεις την ουρά σου (ΟΥ, ου)», Λογισμικό Γλώσσας Α΄-Β΄ Τάξης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License