Δημοπούλου Μαρία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, προβολικό, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εκτυπωτής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Γλώσσα Α΄ τάξη, ενότητα 10η: «Η χελώνα Καρέττα-Καρέττα». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Word), μηχανή αναζήτησης.
2. Γλώσσα Α΄ τάξη, ενότητα 9η: «Έκθεση βιβλίου». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
3. Μαθηματικά Α΄ τάξη, κεφάλαιο 42ο: «Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας». Λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
4. Μαθηματικά Α΄ τάξη, κεφάλαιο 48ο, «Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα». Λογισμικό: Υπολογιστικά φύλλα (Εxcel).
5. Μελέτη Περιβάλλοντος A' τάξη, ενότητα «Πώς επικοινωνούμε», κεφάλαιο 1ο: «Η επικοινωνία άλλοτε και σήμερα». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, παρουσίασης (Power Point), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
6. Μελέτη Περιβάλλοντος A' τάξη, ενότητα «Ο πολιτισμός μας», κεφάλαιο 1ο: «Τα παιχνίδια άλλοτε και σήμερα». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, παρουσίασης (Power Point).
7. Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄τάξη, ενότητα «Η συνοικία μου», κεφάλαιο 2.4: «Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration).
8. Μαθηματικά Β΄τάξη, κεφάλαιο 8ο, «Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου». Λογισμικό ανάπτυξης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License