Δημητριάδου Ευδοκία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ τάξη: «Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα». Λογισμικά: οπτικοποίησης (Google Earth), επεξεργαστής κειμένου (Word).
2. Μελέτη Περιβάλλοντος, Δ΄ τάξη: «Το σώμα μας». Λογισμικά: εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος, επεξεργαστής κειμένου (Word).
3. Ιστορία, Δ΄ τάξη: «Η Ιστορία του τόπου μου». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης (Google), επεξεργαστής κειμένου (Word), Εννοιολογικός χάρτης (CmapTools).
4. Ευέλικτη Ζώνη, Δ΄ τάξη, project «Αδέλφια εκ πολιτισμού». Λογισμικά: πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook), επεξεργαστής κειμένου (Word) λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint)
5. Μαθηματικά, Δ΄ τάξη: «Συμμετρία στους πολιτισμούς». Λογισμικά: ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art), επεξεργαστής κειμένου (Word).
6. Μαθηματικά, Δ΄ τάξη: «Διαχειρίζομαι πληροφορίες». Λογισμικά: υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Excel).
7. Ιστορία, Γ΄ τάξη, Ενότητα: «Οι Θεοί του Ολύμπου». Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου (Word), Πρακτικής και εξάσκησης (Hot Potatoes).
8. Ευέλικτη Ζώνη, Γ΄ τάξη, project: «Μαθαίνω να διατρέφομαι». Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου (Word), εννοιολογικός χάρτης (CmapTools).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License