Διαδραστικοί Πίνακες

Βίντεο εκμάθησης Openboard

1. Κατεβάστε το λογισμικό: https://www.youtube.com/watch?v=BrFnYKh89MA&feature=youtu.be

2. Χρήση βασικών εργαλείων: https://www.youtube.com/watch?v=izxRdB-Dpg0&feature=youtu.be

3. Προχωρημένα εργαλεία: https://www.youtube.com/watch?v=jHX-SGXb17A&feature=youtu.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License