Δεληγιάννης Δημήτρης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Όνομα: Δημήτριος
Επίθετο:Δεληγιάννης
Τόπος γέννησης:Θεσσαλονίκη
Σπουδές: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Διδασκαλείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κοινωνική Διοίκηση-Κοινωνική Πολιτική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών.
http://www
e-mail**:moc.oohay|sinnaigiled_d#moc.oohay|sinnaigiled_d


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Εργαστήριο Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2: Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, Λογισμικό: power point

2. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2: Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, Λογισμικό: Εxcel

3. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2: Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής

4. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4: Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, Λογισμικό: Excel

5. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4: Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, Λογισμικό: Hot Potatoes

6. Μελέτη Δ΄ Τάξης, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4: Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, Λογισμικό: Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration

7. Ιστορία Δ΄ Τάξης, Ενότητα: Αρχαϊκά Χρόνια, Κεφάλαιο 8: Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής, Λογισμικό: Διαδίκτυο, Φυλλομετρητής

8. Ιστορία Δ΄ Τάξης, Ενότητα: Αρχαϊκά Χρόνια, Κεφάλαιο 8: Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής, Λογισμικό: Ημιδομημένος Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration

9. Ιστορία Δ΄ Τάξης, Ενότητα: Αρχαϊκά Χρόνια, Κεφάλαιο 8: Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής, Λογισμικό: Tuxpaint

10. Ιστορία Δ΄ Τάξης, Ενότητα: Αρχαϊκά Χρόνια,Κεφάλαιο 8: Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής, Λογισμικό: Διαδίκτυο (Εικονικό Εργαστήριο)

11. Ιστορία Δ΄ Τάξης, Ενότητα: Αρχαϊκά Χρόνια,Κεφάλαιο 8: Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής, Λογισμικό: Hot Potatoes

12. Θρησκευτικά Δ΄ Τάξης, Κεφάλαιο Γ': Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, Λογισμικό: Διαδίκτυο (φωτογραφίες)

13. Θρησκευτικά Δ΄ Τάξης, Κεφάλαιο Γ': Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, Λογισμικό: Google Earth (Σταθμοί του Απ. Παύλου)

14. Θρησκευτικά Δ΄ Τάξης, Κεφάλαιο Γ': Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, Λογισμικό: Google Earth (Υπολογισμός διαδρομών)

15. Θρησκευτικά Δ΄ Τάξης, Κεφάλαιο Γ': Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, Λογισμικό: Διαδίκτυο ( Επιστολές Απ. Παύλου)

16. Θρησκευτικά Δ΄ Τάξης, Κεφάλαιο Γ': Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, Λογισμικό: Εννοιολογικός Χάρτης Inspiration

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License