Δάμης Κωνσταντίνος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Ιστορία Γ΄ τάξης, Κεφάλαιο 1ο «Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες», Ενότητα 10η: «Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός». Λογισμικά: Επεξεργαστής κειμένου (Word), βίντεο από ιστολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστοσελίδα wiki.
2. Μελέτη Γ΄ τάξης, Κεφάλαιο 6ο: «Οι συσκευασίες μας πληροφορούν». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
3. Ιστορία Γ΄ τάξης, Ενότητα 2η: «Ο Ηρακλής», (επαναληπτικό). Λογισμικό Ιστορίας Γ΄-Δ΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Μαθηματικά Γ΄ τάξης, Ενότητα 4η: «Εισαγωγή στα κλάσματα. Επαναληπτικό μάθημα», Κεφάλαιο 24ο: «Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί». Λογισμικό Μαθηματικών Γ΄-Δ΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
5. Γλώσσα Γ΄ τάξης, Ενότητα 2.1 «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά», Κεφάλαιο 1ο: «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι». Λογισμικό επεξεργαστής κειμένου (Word).
6. Μαθηματικά Γ΄ τάξης, Ενότητα 1η «Αριθμοί μέχρι το 1000. Οι τέσσερις πράξεις. Γεωμετρικά σχήματα», Κεφάλαιο 2ο: «Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών». Λογισμικό Μαθηματικών Γ΄-Δ΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Μελέτη του περιβάλλοντος Α΄ τάξης, ενότητα 2η «Το σχολείο μου», κεφ.1ο: «Πώς είναι το σχολείο». Λογισμικά: Μηχανή αναζήτησης, Οπτικοποίησης (Google earth), Βίντεο από ιστότοπο web2 (Youtube), Παρουσίασης (Power point), Ανάπτυξης, έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint).
8. Μελέτη του περιβάλλοντος Β΄ τάξης, κεφ.:1ο «Το σχολείο», Μάθημα 1.5: «Έχουμε κανόνες». Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License